Deutsche Bahn: Volymmål för HVO-biobränsle uppnås två år tidigare

DB godkände redan 2022 cirka 1 000 fordon för tankning med det klimatvänliga biobränslet HVO och godstransportdotterbolaget DB Cargo har redan godkänt hela flottan med 800 fordon för biobränsle. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn (DB) gör snabbare framsteg än planerat när det gäller att säga adjö till diesel: Med 17 miljoner liter av biobränslet HVO använder DB 2023 redan dubbelt så mycket biobränsle i sina diesellok som ursprungligen beräknats. Det innebär att koncernen har nått sitt självpåtagna volymmål för 2025 redan två år tidigare än beräknat.

Den främsta anledningen till detta är den framgångsrika konverteringen av dieseltankstationer till HVO. Dessutom har de positiva erfarenheterna i driften stärkt förtroendet för HVO-bränsle. DB godkände redan 2022 cirka 1 000 fordon för tankning med det klimatvänliga biobränslet HVO och godstransportdotterbolaget DB Cargo har redan godkänt hela flottan med 800 fordon för biobränsle.

Stor spareffekt

De återstående 2 000 dieselfordonen i den befintliga DB-flottan kommer också att följa under de kommande fem åren. Med hjälp av de första åtgärderna när det gäller att fasa ut diesel kommer DB att spara minst 50 000 ton CO₂ till 2025.

DB VD Dr. Richard Lutz:

- Vi gör allt vi kan för att göra järnvägen ännu grönare. Totalt kommer vi att investera cirka 1,5 miljarder euro i utbyggnaden av nya drivmedel och bränslen till 2027, och på så sätt kommer vi successivt närmare en klimatneutral järnväg.

För DB är utfasningen av diesel en viktig hävstång mot klimatneutralitet 2040. Koncernen arbetar med ett teknikneutralt synsätt. För befintliga dieselfordon använder DB i första hand alternativa bränslen som HVO-biobränsle, tillverkat av biologiska rester och avfall.

”Inga ytterligare odlingsområden används”

Sammantaget orsakar biobränslet 90 procent färre CO₂-utsläpp än diesel och inga ytterligare odlingsområden som konkurrerar med livsmedels- och foderproduktion används för produktionen. För nya fordon förlitar DB sig på nya former av framdrivning – som vätgas och batteriteknik. Effekten av dessa åtgärder kompletterar den klassiska elektrifieringen via luftledningar och elektrisk dragkraft.

Första framgångsrika projekt inom vätgas och batteri

I H2goesRail-projektet arbetar gruppen tillsammans med Siemens för att utveckla en mobil vätgastankstation och vätgaståget Mireo Plus H. I Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) har gruppen drivit världens största vätgasflotta sedan december 2022 och ansvarar för underhåll och service vid sin fabrik i Frankfurt-Griesheim underhåll av tågen.

Förra året testades Alstoms första batteritåg framgångsrikt i passagerarservice och erfarenhet fick man inom drift och underhåll. Utvecklingen av en ny, innovativ energiinfrastruktur är också ett viktigt bidrag till att fasa ut diesel. När batteritåg används, i stället för att elektrifiera varje kilometer spår med den nya tekniken, behöver bara korta spåravsnitt eller enskilda stationer elektrifieras. Denna framtida teknik kommer att användas för första gången i Schleswig-Holstein från slutet av 2023 och kommer att fungera som en förebild i hela landet.

Pressmeddelande: Deutsche Bahn