Kärnkraft är rekordpopulärt i Finland

Olkiluoto, kärnkraftsverket vars tredje nya reaktor förväntas starta driften i januari 2023. Foto: TVO

Finland öppnar äntligen sin femte reaktor i Olkiluoto. Den ska tas i drift tidigast i slutet av januari. Framsteg har gjorts i utredningen av skadorna på Olkiluotos trippelreaktor.

Effekterna på driftsättningsschemat för reaktorn kan bedömas efter att undersökningsarbetet är avslutats.

Framsteg

Teollisuuden Voima (TVO) säger att framsteg har gjorts med att utreda skadorna på matarvattenpumparna.

Företaget säger på Twitter att laboratorietester av matarvattenpumpen har slutförts och den exakta användningshistoriken har klargjorts.

Dessutom har TVO undersökt användningserfarenheterna av samma typ av pumpar från hela världen. Analyserna av forskningsresultaten pågår fortfarande och TVO kommer att berätta mer när de är klara.

Effekterna på driftsättningsschemat för reaktorn kan bedömas efter undersökningen.

Finländska gröna är för kärnkraften 

I framtiden kan kärnkraftverk byggas nära städer. Det är idag många som undrar i Finland varför kärnkraft är mer populärt än någonsin. En majoritet av de tillfrågade anser att kärnkraften bör spela en viktig roll i Finlands energimix. Detta trots att kriget i Ukraina har ökat risken för en olycka

Det viktigaste för De Gröna i Finland är att stoppa klimatkrisen, och därför är de som regeringsparti redo att se till att kärnkraft som energiform klassas som hållbar energikälla i EU. Det säger De Grönas partiordförande, inrikesminister Maria Ohisalo som gästade Yleprogrammet Morgonettan.

– På EU-nivå måste vi se över målen för klimatkrisen utgående från vetenskaplig evidens. Kan kärnkraft som energiform uppfylla de kriterier som Parisavtalet förutsätter och dessutom inte hota den biologiska mångfalden? Vi är ute efter att utveckla olika hållbarhetskriterier, säger Ohisalo.

Alla medel

Enligt Ohisalo bör man med alla medel nu bekämpa klimatkrisen.

– Det betyder också att vi inte kan utesluta kärnkraft helt. Men vi har inte tid att vänta i 20 år. Vi måste använda oss av snabba, hållbara lösningar om det finns sådana som teknologin möjliggör, säger Ohisalo.

Små kärnkraftverk kan enligt henne vara svaret på energibristen och klimatförändringarna.

Källa: Yle