Eolus inleder samarbete om flytande vindkraft på fyra Östersjöparker

För närvarande bedriver Eolus projekteringsverksamhet i Sverige, Norge, Finland, USA, Polen och Baltikum. Foto: Eolus

Den svenska utvecklaren går samman med Simply Blue Group för att utveckla två flytande vindkraftsparker i Sverige och två i Finland.

- Joint venture kallat Sea Sapphire går samman med Sveriges Eolus och Irlands Simply Blue Group för att utveckla totalt fyra flytande vindkraftsparker, som helt kommer att ligga i de svenska och finländska delarna av Östersjön. De två bolagen ska ha en ägarandel på 50 procent vardera, i det nya bolaget, uppger Eolus i ett tillkännagivande.

Diversifierad havsvindsportfölj

- Sea Sapphire-projektet kommer att stärka och diversifiera vår havsvindsportfölj. Kombinationen av Eolus långa erfarenhet av att utveckla projekt för förnybar energi och Simply Blue Groups expertis inom havsvind kommer att göra det möjligt att bygga ett starkt och framgångsrikt partnerskap. Det ger oss fantastiska möjligheter att tillföra betydande grön elproduktion i Norden, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

Skapar lokala jobb

De fyra projekten är redan under utveckling och de två företagen kommer gemensamt fokusera på att skapa lokala jobb och titta på alternativ användning av förnybar energi. Om allt går som planerat kommer de fyra projekten att kunna producera upp till 40 terawattimmar årligen, lyder beskedet.

Källa: EOLUS