Anbudsprocessen inför bygget av en ny kärnreaktor i tjeckiska Dukovany startade officiellt

Dukovany har redan fyra reaktorer, men ČEZ lägger även till en femte, Bild: ČEZ

Tre leverantörer har lagt bud på att bygga en ny reaktorenhet vid Dukovany-anläggningen i Tjeckien. Platsägaren ČEZ bekräftade Westinghouse, EDF och KHNPs sitt intresse för en ny kraftenhet med syftet att tillhandahålla både el och värme.

Anbudslämnandet markerar en stor milstolpe i byggprojektet. ČEZ inledde diskussioner om en ny reaktor i Dukovany 2017 och avslutade en säkerhetskvalificering av leverantörerna i mars i år 2022.

- Initiala bud är grunden för att klargöra tekniska och kommersiella parametrar, säger Tomáš Pleskač, direktör för ČEZs New Energy Division.

Slutgiltiga anbud följer 2023

Förhandlingar kommer att följa och Pleskač förväntar sig att reviderade slutgiltiga anbud kommer att läggas i september 2023. En urvalsprocess och det nödvändiga godkännandet från den tjeckiska regeringen skulle löpa in till 2024.

Ett ČEZ-ägt projektföretag som heter Elektrárna Dukovany II (eller EDU II) kommer att hantera urval och efterföljande konstruktion.

”Västliga bud”

USA-baserade Westinghouse föreslog sin AP1000, medan Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) lade fram APR-1400-designen. EDF i Frankrike har föreslagit sin EPR1200, en mindre version av sin EPR-design. Alla tre är tryckvattenreaktorer. Över hela Europa är den större EPR-konstruktionen på cirka 1650 MWe under uppbyggnad i Frankrike och Storbritannien och tas i drift i Finland, medan AP1000 och APR-1400 båda nyligen valdes ut för konstruktion i Polen.

- De viktigaste fördelarna med kärnenergi inkluderar energitrygghet - oberoende från tredjeländer, låga driftskostnader, d.v.s. stabilt pris på lång sikt, tillförlitlighet i kraftförsörjningen och driftsäkerhet för kärnkraftverk, sade ČEZ och noterade att offentligt stöd för kärnkraften i Tjeckien har nått 72 procent "främst på grund av den nuvarande energikrisen".

Möjlighet för fortsatt expansion

En rättslig ram för att finansiera bygget, känd som Lex Dukovany, som antogs i september 2021 kommer att göra det möjligt för ČEZ i egenskap av ett statligt ägt företag, att köpa el från nya kärnkraftverk kontinuerligt i minst 30 år, med möjlighet till förlängning. Kraften kommer att säljas vidare på grossistmarknaden och eventuell vinst eller förlust kommer att översättas till en justering av elräkningen, även om regeringen sa att den kommer att sätta en övre gräns för eventuella extrakostnader.

- Miljöaspekterna [av kärnenergi] är avgörande, sade ČEZ, "med utsläppsfri el som utgör ett stort bidrag till kampen mot den globala uppvärmningen.

-Tjeckien använder kärnkraft för 34 procent av sin elektricitet och genererar detta från fyra reaktorer i Dukovany och två i Temelin. Förutom detta projekt i Dukovany tittar man också på möjligheten om att bygga nya enheter i Temelin.

Källa: World Nuclear News