Under de kommande åren kommer Norge att sätta upp 1500 flytande havsbaserade vindkraftsverk

Den flytande vindkraftsturbinen Hywind. Foto: Aker Solutions

- Den norska elproduktionen kommer att fördubblas de närmaste åren, säger Norges näringsminister Jan Christian Vestre under en presentation av landets exportsatsning för havsvind.

Nyligen presenterade näringsministern den första exportsatsningen, som är en del av reformen "Hele Norge exporterar". Satsningen är ett offentligt-privat samarbete och ska bidra till att norska aktörer tar en större del av den globala havsbaserade vindkraftsmarknaden.

Minskar de totala utsläppen av växthusgaser

Den norska regeringen, som består av Arbeiderpartiet och Centerpartiet, har i regeringsstiftelsen (Hurdalsplattformen) skrivit in ett ambitiöst mål att öka norsk export utanför olja och gas med 50 procent. till 2030 och samtidigt minska de totala utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent.

För att nå exportmålet har regeringen inrättat ett nationellt exportråd bestående av företrädare för näringslivet och arbetsmarknadens parter, som både ska ge input till stora exportfrämjande satsningar och ge regeringen råd om strategiska exportarrangemang.

Gedigen chans

- Norge måste vara världsledande inom havsbaserad vindkraft. Vi har teknik och kompetens från det maritima näringslivet och olje- och gasindustrin. Samtidigt har norskt näringsliv en unik förmåga att anpassa sig. Om industrin och staten investerar målinriktat och snabbt har norska aktörer en gedigen möjlighet att skaffa sig marknadspositioner på den globala havsbaserade vindkraftsmarknaden, säger näringsminister Jan Christian Vestre.

Exportreformen presenteras

"Hele Norge Eksporterer" är en exportreform där myndigheter, näringsliv och Virkemiddelapparatet, en statlig samordnare som matchar handlare med organisationer, investeringsfonder etc. måste gå samman för att skapa offensiva framsteg utomlands.

Satsningen lanserades den 10 mars 2022 av näringsminister Jan Christian Vestre och innehåller flera åtgärder vars syfte är att öka exporten utanför olja och gas med 50 procent till 2030.

Den första rekommendationen av tio skickades vidare till regeringen för fem veckor sedan och det är den som presenteras i dag.

- Den här omvandlingen är akut, och vi borde ha börjat för länge sedan", säger Jan Christian Vestre.

Målen för satsningen på vindkraftverk till havs före 2030 är:

 10 procents andel av vindkraftsmarknaden till havs

 85 miljarder norska kronor i exportintäkter de närmaste åren (Motsvarar nästan 62 miljarder danska kronor, red. anmärkning)

 Starkt läge i Nordsjöbassängen

Fördubbling av den norska elproduktionen

- Under de närmaste åren kommer Konungariket Norge att sätta upp 1 500 flytande vindkraftsverk till havs, vilket kommer att fördubbla den norska elproduktionen under de kommande åren, fortsätter Jan Christian Vestre.

Den norska regeringen har en ambition att avsätta ytor för 30 gigawatt år 2040. Områdena Utsira Nord, väster om Haugesund, och Sydlige Nordsø ll, sydväst om Kristiansand, har öppnats för upp till 4,6 gigawatt havsvind med den första tilldelningsomgången väntas 2023.

Regeringen avsätter mellan 50 och 90 miljoner norska kronor för investeringen innan utgången av 2023, beroende på hur stort bidraget från näringslivet är.

Ett gemensamt varumärke

- De viktigaste åtgärderna i satsningen är att stärka den exportinriktade apparaten, som ska bidra till att främja den norska havsvindsektorn utomlands. Satsningen banar också väg för en närmare samordning av aktörerna genom "Team Norway". Ett gemensamt varumärke måste utvecklas för den norska havsvindsektorn, med särskilt fokus på hållbarhet och miljö. Vi måste också bygga kompetens bland norska företag genom 'Entry Programme Offshore Winds', så att norska aktörer är väl positionerade för att konkurrera om internationella kontrakt på havsvind, heter det i pressmeddelandet.

Källa: Norges regering