EU avstår från rysk olja och kol – men naturgasen flödar fortfarande

Naturgas brinner i en gasspis. Foto: Wikipedia common Lic, kredit: CARLOS534

EU har köpt 12,5 miljarder euro av flytande naturgas (LNG) från Ryssland under årets första nio månader, och det finns inga utsikter till sanktioner mot denna energikälla.

Samtidigt som EU inför importförbud för både olja och kol från Ryssland köper EU:s medlemsländer mer rysk LNG än någonsin.

Dubbelmoral?

Enligt Bloomberg har importen ökat med ca. 40 procent 2022, och under årets första nio månader köpte EU LNG från Ryssland för ett rekordbelopp – 12,5 miljarder euro, eller fem gånger högre än föregående år.

Frankrike och Belgien hör till de stora köparna och importboomen har gjort att Ryssland nu är den näst viktigaste leverantören av LNG till nordvästra Europa – efter USA, men före Qatar.

Före den ryska invasionen av Ukraina i februari strömmade rysk naturgas till Europa genom rörledningar och var EU:s främsta energikälla.

2021 mötte rysk gas ca.en tredjedel av EU:s bränslebehov.

Relativt sett viktigare roll

Sedan dess har européerna försökt göra sig mindre beroende och eftersom Ryssland samtidigt har skruvat ner gaskranarna har gastillförseln till EU sjunkit till ca 10 procent

Men hälften av den importen utgörs nu av LNG, som spelar en relativt sett viktigare roll än tidigare.

- Rysk LNG måste fortsätta att flöda, säger Anne-Sophie Corbeau från Center on Global Energy Policy vid Columbia University.

 -Vi behöver det i den globala LNG-balansen: det är redan tillräckligt tätt som det är. Jag tror att de flesta europeiska länder gärna blundar för detta, tillägger hon.

 ”Det finns inga utsikter till sanktioner mot rysk LNG”

Detta gäller dock inte de baltiska länderna som helt har lagt ner importen av rysk LNG. Detsamma gäller Storbritannien, som inte längre räknas i EU-sammanhang.

Medan EU:s embargo mot rysk råolja träder i kraft finns det inga som helst utsikter till sanktioner mot rysk LNG eller gas. Det framhöll EU-kommissionens talesman, Eric Mamer tidigare.

- Det är tveksamt om EU kommer överens om skärpta sanktioner som skulle omfatta rysk LNG, säger Kate Dourian från Arab Gulf States Institute i Washington till Bloomberg.

Källa. Bloomberg