Shell och Flixbus ingår ett avtal om utveckling av hållbara bränslen

Enligt Flixbus är det ännu inte bestämt i vilka länder Flixbus ska köra på biogas. Bild: Flixbus

- Oljebolaget Shell och tyska bussbolaget Flixbus har ingått ett långsiktigt strategiskt partnerskap om användning av alternativa bränslen för bolagets långväga bussar, framgår det av ett färskt pressmeddelande.

Partnerskapet ska förbättra utvecklingen av de hållbara bränslena till bussarna och samtidigt säkerställa utbyggnaden av den infrastruktur som krävs för att säkerställa den gröna omställningen av Flixbus bussar.

Konverteras till biogas

Det första projektet i samarbetet är att utrusta 50 bussar med teknik så att de kan konverteras till biogas inom de närmaste två åren. Men på sikt kommer samarbetet även att handla om drivmedel som HVO-diesel, vätgas och el.

- Det är vårt uppdrag att göra resandet så hållbart som möjligt genom att tillhandahålla smarta och gröna mobilitetslösningar. Tillsammans med vår partner Shell undersöker vi användningen av alternativa bränslen, säger Fabian Stenger, verksamhetschef för moderbolaget Flix svenska division.

Återvinning av organiskt avfall

- Särskilt biogas är ett stort steg framåt, eftersom det inte bara avsevärt minskar CO2-utsläppen, utan också hjälper till att återvinna organiskt avfall och undvika deponier. Vi är fast beslutna att introducera denna teknik i vårt nätverk eftersom vårt långsiktiga mål är att uppnå CO2-neutralitet och därmed bidra till att forma en ny, säkrare och hälsosammare framtid för kommande generationer.

Källa: Flixbus