Baltic Pipe arbetar med full kapacitet

Driftsättningen av Baltic Pipe har skjutits upp flera gånger. Modetageterminalen i Nybro vid Varde togs i drift i början av november, vilket egentligen skulle ha varit i början av oktober. Foto: Baltic Pipe Project

Efter flera smärre utmaningar är gasledningen Baltic Pipe nu redo att skicka gas med full kapacitet.

Efter några månader med delkapacitet är gasledningen Baltic Pipe nu redo att köras med full kapacitet med upp till 10 miljarder km3 gas per år, skriver Energinet i ett meddelande.

”Skruvar upp för fullt”

- Efter en mycket intensiv process har vi nått målet och kan skruva upp kranen fullt ut på Baltic Pipe. Kriget i Ukraina och den resulterande energikrisen har – tyvärr – understrukit vikten av detta projekt, säger Torben Brabo, chef för internationella relationer på Energinet.

Gasledningen, som för gas från Norge genom Danmark, kommer att hjälpa Polen att byta energisystem från kol till naturgas, precis som den kommer att föra landet närmare att bli oberoende av rysk gas, heter det.

Runt 80 procent av kapaciteten är reserverad för de kommande 15 åren för Polen, men Danmark, Finland och de baltiska länderna kan också lägga bud på den andra kapaciteten i pipelinen.

Full kapacitet

Driftsättningen av Baltic Pipe har skjutits upp flera gånger. Modetageterminalen i Nybro vid Varde togs i drift i början av november, vilket egentligen skulle ha varit i början av oktober.

Och även om rörledningen faktiskt var klar en månad före schemat kunde den mottagande terminalen inte ta upp den norska gasen. Därför är det först nu som full kapacitet är satt.

Redan 2015 beviljades Energinet tillsammans med gasöverföringsföretaget Gaz-System EU-medel för förstudier för en dansk-polsk gasförbindelse. Själva byggarbetet påbörjades 2019.

Källa: Danska Energinet