Equinor-chef: Vi behöver mer energi från fler källor

- Vi får inte underskatta omfattningen av det uppdrag vi har framför oss, säger Anders Opedal. Foto: Equinor

- Vi har investerat för lite i energi. Inom olja och gas, men framför allt inom förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar, säger Anders Opedal, vd för Equinor, på företagets konferens.

Rysslands krig i Ukraina och Rysslands kraftigt minskade gastillförsel visar hur ohållbart det är att bli beroende av en enda leverantör.

Så lät det från Equinors vd, Anders Opedal, på företagets årliga höstseminarium som ägde rum nyligen.

Öppen debatt

– Vi måste öppet diskutera de risker vi ser på den globala marknaden. Enligt min mening mår världen bättre när vi agerar och samarbetar. Men att förlita sig på en huvudleverantör, oavsett produkt, bör mötas med realism och pragmatism. Det finns inget enkelt sätt eller en lösning. Men jag tror att allt handlar om detta: Vi behöver mer energi från fler källor. Vi måste diversifiera var det kommer ifrån, säger Anders Opedal på seminariet.

Han påpekar att världen har en utmaning med energitrångmålet, och att det har blivit ännu mer krävande efter krigets utbrott. Dilemmat handlar om den balans som måste hittas mellan försörjningstrygghet, rimliga energipriser och avkarbonisering.

Energin var Rysslands vapen

Här har det varit stort fokus på avkarbonisering de senaste åren, men Anders Opedal menar att energiproblemets alla tre delar är utmanade. Han konstaterar också att det investerats för lite i energi och med det menar han både fossila och förnybara energikällor.

– Vi har satsat för lite på energi. Inom olja och gas, men framför allt inom förnybara och koldioxidsnåla lösningar, säger Anders Opedal.

Ryssland har använt sin energiförsörjning som ett vapen mot Europa i hopp om att skapa splittring. Det har hittills varit misslyckat, men verkställande direktören varnar för att detta kommer att fortsätta vara en utmaning i framtiden. Han konstaterar också att det blir en mycket krävande uppgift för samhället att genomföra energiomställningen.

Källa: Equinor