Elpristaket träder i kraft i december

Elpristaket ska enligt förordningen gälla till och med den 30 juni och ska gälla för el producerad från vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft utan magasin, kärnkraft, brunkol och torv. Pressfoto: Firma Legrand

Även om EU:s reglering om tak för elpriser ännu inte har översatts till dansk lagstiftning, kommer eltaket ändå att gälla retroaktivt från 1 december. Detta skriver Dansk Fjernvarme.

På grund av en lång valkampanj och en ny dansk regering som ännu inte bildats har det förblivit osäkert hur EU:s reglering om ett tak på elpriset på 180 euro/MWh ska omsättas i dansk lagstiftning.

Det är fortfarande oklart, men det är säkert att eltaket kommer att gälla från och med den 1 december, då förordningen om ett akutingripande för att motverka höga energipriser träder i kraft.

Det skriver Dansk Fjernvarme, som i fredags kallades till ett orienteringsmöte med departementschefen i klimat-, energi- och försörjningsdepartementet Lars Frelle.

Det har funnits en stor osäkerhet om hur förordningen ska omsättas i dansk lagstiftning och den kommer inte att kunna falla på plats förrän det finns en ny regering i Danmark. Och så måste en ny lagstiftning samrådas om, så vi kommer långt in på det nya året innan allt är klart.

Biomassa och olja får ett dynamiskt tak som varierar efter de faktiska bränslekostnaderna, skriver Dansk Fjernvarme.