Siemens Energy kopplar samman det irländska elnätet med resten av Europa med ny teknik

Nexans har tilldelats kontraktet för Celtic Interconnector som utvecklats gemensamt av de irländska och franska transmissionssystemoperatörerna (EirGrid och RTE - Réseau de Transport d’Electricité). Detta projekt med en kapacitet på 700 megawatt är världens längsta XLPE-förbindelselänk som byggs och den första undervattenslänken för direkt elutbyte mellan Frankrike och Irland. Foto: Nexans

Siemens Energy levererar den nya transmissionstekniken för att ansluta Irland till det franska nätet.

- Snart kommer Irland att anslutas till det kontinentaleuropeiska elnätet med den så kallade elektriska motorvägen mellan Frankrike och Irland, Celtic Interconnector, skriver Siemens Energy i ett pressmeddelande.

Det är Siemens Energy som ska leverera HVDC-tekniken till den 575 kilometer långa linjen, där likströmmen ska gå åt båda hållen.

Drar nytta av en öppnare elmarknad

Med två omvandlarstationer som Siemens Energy bygger i ändpunkterna av sammankopplingen kan upp till 700 megawatt el bytas ut.

- Den ökande sammankopplingen av europeiska elnät gör det möjligt för konsumenter att dra nytta av en öppnare elmarknad, högre energisäkerhet och lägre elkostnader, säger Tim Holt, styrelseledamot på Siemens Energy.

Sammankopplingen har utvecklats tillsammans med irländska EirGrid och franska RTE, båda eloperatörer i sina respektive länder.

Hemligt ordervärde

Siemens Energy säger inte priset på beställningen, men företaget beskriver ordervärdet som "i mitten av tresiffriga miljoner euro".

Planen är att Celtic Interconnector ska lanseras 2026.

2021 stod Siemens Energy bakom en liknande anslutning, där Irland och Storbritanniens elnät var anslutna, också via HVDC-teknik.

Källa: Siemens