Equinor intensifierar arbetet kring djuphavsfyndighet i Norska havet

Borrtorn vid Aasta Hansteen-fältet. Tornet är totalt lika högt som Eiffeltornet. Foto: Equinor, kredit: Roar Lindefjeld and Bo B. Randulff

Norska oljebolaget Equinor och dess partners planerar att etablera och driftsätta Irpa-fyndigheten och därmed förlänga Aasta Hansteen-fältets livscykel.

Som licensinnehavare för Irpa-fyndigheten har Equinor lämnat in en ansökan till Norges olje- och energiminister Terje Aasland om att utveckla och driva fyndet, bekräftar Equinor i ett uttalande på uppdrag av partnerskapet, som även omfattar Wintershall Dea, Petoro och Skal.

Avvaktar

I avvaktan på godkännande räknar man med att utbyggnaden förlänger livscykeln för Aasta Hansteen-fältet till 2039.

- Det här är en bra dag – utvecklingen av Irpa kommer att bidra till förutsägbara och långsiktiga leveranser av gas till kunder i EU och Storbritannien, skriver Geir Tungesvik, Equinors vice vd för projekt, borrning och inköp, i mediameddelandet .

Beläget i Norska havet, upptäcktes Irpa, som tidigare hette Asterix, 2009 på djupa vatten, med fyndigheten som uppskattas innehålla cirka 20 miljarder Sm3 utvinningsbart bränsle, vilket motsvarar cirka 124 miljoner fat oljeekvivalenter.

Flera oljeförekomster

Equinor och partners uppskattar utvecklingskostnaderna till totalt 14,8 miljarder NOK i dagens valutavärden.

Driftsättningen är beräknad till slutet av 2026 efter etablering av tre oljeförekomster och en 80 kilometer lång pipeline från Irpa till Aasta Hansteen-fältet.

Källa:Equinor