Genomförbarhetsstudie godkänd för ny kärnkraft i Kirgizistan

RITM-200-reaktorer används redan i Rysslands isbrytarflotta. Bild: Rosatom.

Kirgizistans energiministerium och Rosatom Energy Projects har undertecknat mandatet för en förstudie för byggandet av ett kärnkraftverk med låg effekt.

I direktivet står det att parterna är intresserade av att utveckla en modulär reaktoranläggning av typ RITM-200N på Kirgizistans territorium.

Bästa resultaten

Undertecknat på ATOMEXPO-2022 International Forum, dokumentet stadgar också utarbetandet av en värdering om hur man får de bästa resultaten från införandet av kärnkraft i energibalansen i Kirgizistan.

Mandatet omfattar också riktlinjer om hur projektet ska genomföras när det gäller tidpunkten, kostnaden för el, tekniska aspekter av att ansluta till elnätet, samt de sociala och makroekonomiska effekterna av projektet, sade Rosatom.

Elproduktion i Kirgizistan sker huvudsakligen med hjälp av vattenkraft (över 90 procent). Landet har ingen kärnkraft, men det undertecknade i januari 2022 ett samarbetsavtal med Rosatom om byggandet av små kärnkraftverk baserade på RITM-200N.

Gemensam förstudie

Landet har en historia av uranbrytning, men idag bedrivs dock ingen uranbrytning.

Också vid sidan av evenemanget, i Sochi i Ryssland, undertecknade Myanmars energiministerium och Rosatom Energy Projects ett samförståndsavtal om en gemensam förstudie om kärnkraftverk i Myanmar baserad på rysk teknik för små modulära reaktorer.

Källa: World Nuclear News