Finländska kärnkraftverket i Lovisa går fortfarande på ryskt bränsle

I mars 2022 ansökte Fortum om nytt driftstillstånd för Lovisa kärnkraft till 2050. I samband med ansökningen inledde företaget utredningar om alternativa bränsleleverantörer till kärnkraftverket. Foto: Fortum

Fortums kontrakt med den ryska bränsleleverantören sträcker sig till 2030. Att byta leverantör är en flerårig process som kräver testning och myndighetsbeslut.

Det skulle vara möjligt att ersätta ryskt kärnbränsle med europeiskt, men det skulle ta tid.

Kärnbränsle behöver inte sanktioneras

Ärendet väckte diskussion nyligen när ryskt kärnbränsle transporterades till utlandet via flygplatsen i Villmanstrand.

För tillfället finns kärnbränsle inte med bland de sanktioner som EU infört mot Ryssland. Det betyder att bränslet kan transporteras till Europa.

 

Det ryska kärnbränslet flögs ut från Villmanstrand till utlandet nyligen. Ryskt kärnbränsle används också i Finland.

Långa kontrakt

Vid Fortums kärnkraftverk i Lovisa används uteslutande ryskt kärnbränsle. Energiföretaget har ett kontrakt med ryska TVEL som sträcker sig över det nuvarande driftstillståndet, alltså till 2027 och 2030.

Däremot tillverkas och monteras bränsleelementen till kärnkraftverket i Olkiluoto i Tyskland, Spanien och Sverige.

TVEL har levererat kärnbränsle till Lovisa i ungefär 15 år. Före det kom bränslet från Storbritannien.

Enligt Fortum kan det ryska bränslet vid behov ersättas med västerländskt.

– Det är varken en enkel omställning eller något man snabbt driver genom. För tillfället tillverkas inte bränsle till typen av kärnkraftverk (VVER-440) vi har i Lovisa, till skillnad från andra ryska kärnkraftverk, säger kommunikationschef Mark Autio.

Politiskt val

Det ryska kärnbränslets marknadsandel på världsmarknaden är ungefär 20–30 procent, uppskattar Juhani Hyvärinen som är professor i kärnteknik vid Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet.

Om handeln med Ryssland upphörde helt och hållet skulle det öka efterfrågan på kärnbränsle som produceras på annat håll. Det kunde eventuellt höja marknadspriset på kärnbränsle.

Tekniskt sett är en övergång till kärnbränsle som producerats i Europa rätt enkelt, säger Hyvärinen.

– Uran finns så det räcker och bränsle till de reaktorer som nu är i drift får man säkert till ett vettigt pris också i framtiden, säger Hyvärinen.

Handlar om månader

Enligt Hyvärinen är processen att framställa och distribuera bränslena långsam. Därför kan det också dröja innan man river upp avtal.

– Jag tror att det kan handla om månader, om inte år, säger Juhani Hyvärinen.

Enligt Fortum är ett byte av bränsleleverantör en flerårig investering som omfattar många tester och grönt ljus från myndigheter.

Källor: Svenska Yle/Fortum