Finland: "Serietillverkning gör små modulära kärnkraftsenheter billigare"

Avancerat underhåll av en mindre testreaktor amerikanska delstaten Idaho. Nukleära operativa proffs vid INL:s avancerade testreaktor tankar rutinmässigt reaktorn och utför underhåll från reaktorns övre område. Foto: Idaho Nuclear Laboratory

Många länder och energibolag begrundar nu möjligheterna att bygga små modulära kärnkraftsenheter.

 

Intresset för småkraftverk – eller så kallade SMR-kraftverk – ökar i Finland. SMR står för small modular reactor..

Bättre alternativ

Fortum meddelade nyligen att man utreder om det lönar sig att bygga mer kärnkraft i Norden, och att man tittar på både traditionella kärnkraftverk och små modulära enheter.

För närvarande finns små reaktorer bara i Kina och Ryssland, och den tekniken vill Fortum inte satsa på. Nu letar man efter bra alternativ för nordiska förhållanden.

Helsingfors energibolag Helen meddelade likaså tidigare i höstas att man överväger minikärnkraftverk i produktionen av fjärrvärme.

SMR-kraftverken bedöms vara lättare och billigare att bygga eftersom man kan utnyttja serietillverkade delar som byggs i fabriker och som levereras till byggplatsen som färdiga moduler.

Både el och värme

De traditionella kärnreaktorerna är skräddarsydda med många unika byggmoment vilket gör dem dyrare och mer utsatta för förseningar av olika slag.

De små modulära kärnkraftverken lämpar sig bra för både produktion av värme och el. All energi kan inte omvandlas till el – resten av energin omvandlas till värme som förs in i fjärrvärmenätet.

Därför kan minikraftverk som producerar både el och värme endast byggas i närheten av de största städerna i vårt land, alltså städer med välutbyggda fjärrvärmenät, förklarar Leppänen.

Kärnkraftverk som enbart producerar el går att bygga var som helst, säger han.

Som jämförelse kan nämnas att de små kärnkraftverken skulle ha en effekt på några hundra megawatt, medan Olkiluoto 3 har en effekt på 1 600 megawatt.

Energiindustrin: Behovet av mer kärnkraft är stort

Lång rad orsaker

Det finns ett enormt behov av mera kärnkraft, intygar vind- och kärnkraftexperten Annina Alasaari vid finländska energibranschens intresseorganisation Energiindustrin. Hon räknar upp en lång rad orsaker:

– Då Fennovoimaprojektet i Hanhikivi föll uppstod ett hål på 1 200 megawatt i den finländska energiproduktionen. Det ryska energikriget har fått oss att inse att vi bör öka vår självförsörjningsgrad och på grund av kolneutralitetsmålet måste vi minska våra utsläpp.

-Slutförvaringen av kärnbränsle en olöst fråga

Små kärnkraftverk som tillverkar både el och värme skulle också kunna hjälpa oss att reglera energiproduktionen allt efter efterfrågan och utbud, säger Alasaari.

Lösning till flexibel energiproduktion

Under blåsiga dagar produceras tillräckligt med el i Finland, men under dagar med stiltje behövs andra energikällor.

– Här skulle minikraftverken kunna vara en lösning till flexibel energiproduktion.

Men många frågor kvarstår att lösa. SMR-kraftverken producerar radioaktivt avfall på samma sätt som de traditionella kärnkraftverken, så slutförvaringen måste vara ordnad, säger Alasaari.