EDF ser fallande intäkter på grund av minskad kärnkraftsproduktion

Franska kärnkraftverket Cattenom. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Stefan Kühn

- Det franska gas- och elbolaget Électricité de France, EDF, räknar nu med att drabbas hårdare av nedgången i företagets kärnenergiproduktion, skriver Bloomberg News efter bolagets bokslut för tredje kvartalet.

I samband med redovisningen upptäckte EDF att resultatet före av- och nedskrivningar för hela 2022 kommer att påverkas mer, eftersom kostnaderna för nedgången i kärnkraftsproduktionen landar i storleksordningen 32 miljarder euro.

Samtidigt ökade företagets omsättning med 77 procent till 101,5 miljarder euro under årets första nio månader, med anledning av högre priser på grossistmarknaderna och återförsäljning av köpåtaganden i Frankrike.

Rekordnivåer i somras

EDF:s kärnkraftsproduktion kommer att falla till den lägsta nivån på mer än tre decennier i år på grund av tekniska problem som gör Frankrike till en nettoimportör av kraft, som också skickar förnödenheter till grannländerna.

Alla dessa faktorer i kombination med Rysslands historiskt stora nedskärningar av gastillförseln till Europa, gjorde att elpriserna nådde rekordnivåer i somras.