Linde  bygger  företagets  hittills  största  elektrolysör  för flytande  vätgas vid Niagarafallen

Linde vill utöka även sin industrigasproduktion i Leuna och planerar en 24 megawatt anläggning för vätgaselektrolys. Foto: Linde

Det blir företagets hittills största elektrolysör för flytande vätgas. I en elektrolysör spjälkar man vatten till vätgas och syre med hjälp av el.

Linde konstruerar en 35 megawatt stor PEM-elektrolysör för vätgasproduktion vid Niagarafallen. Elen till framställningen av vätgas, kommer från vattenkraft som kopplas till en befintlig förvätskningsanläggning, där producerad gas omvandlas till flytande vätgas.

Anläggningen ska stå färdig 2025. Investeringen innebär att Linde fördubblar sin kapacitet att leverera förnybart flytande vätgas i USA. Utöver elektrolysören vid Niagarafallen, planerar Linde att bygga flera anläggningar för förnybar vätgas i USA.

Pressade priser för nya aktörer

Jämfört med Europa karaktäriseras USA:s vätgasmarknad av en högre mognadsgrad med ett utbyggt distributionssystem och mer pressade priser för nya aktörer. Bakgrunden är att USA redan på 60-talet byggde stora förvätskningsanläggningar för att förse NASA:s rymdprogram med väte. Därmed fanns det redan tidigt stor produktionskapacitet för flytande vätgas. De gamla anläggningarna har typiskt mycket hög energiåtgång, eftersom detta inte var prioriterat när de byggdes. De nyare anläggningarna som byggts har optimerats bättre.

Att byta från fossilt till förnybart är ett givet val för att nå nya användningsområden som kräver förnybart. Linde har som USA:s största tillverkare av flytande väte en bra position för denna övergång.  

Källa: Linde