Fiskars byter ut gasen mot el och moderniserar smältugnarna

Fiskars glasfabrik vid Nuutajärvi, Finland.Nuutajärvi glass factory, Finland. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: ROFI44WIK

Utsläppen från Iittala glasbruk i Finland minskar med 74 procent när Fiskars byter ut gas mot ny teknik och förnybar el i smältugnarna.

Fiskars är ett av sex företag som nu får investeringsstöd för renare energi genom Finlands Arbets- och näringslivsministerium.

När Fiskars om några år genomfört sin investering vid glasbruket i Iittala värms glasmassan upp med hjälp av el.

Förnybar el

I framtiden värms den glasmassa som används upp med förnybar elektricitet, inte som nu med naturgas.

Fiskars Group investerar 10 miljoner euro i att bland annat byta ut ugnarna som nu använder naturgas mot ugnar med nya tekniska lösningar som i stället använder el. Arbets- och näringsministeriet stöder investeringen med 2,87 miljoner euro inom ramen för Finlands plan för återhämtning och resiliens.

För Fiskars del innebär det här en stor investering. Gruppen investerade i fjol totalt 33 miljoner euro globalt, de aktuella 10 miljonerna fördelas på åren 2023–2026.

Investeringen i Iittala innebär också en effektiverad energianvändning.

Produceras med hjälp av vattenkraft

Den teknologi Fiskars Group nu tar i användning är den första i sitt slag och företaget har självt varit med och utvecklat den för att den ska passa på glasfabriken.

Den gröna el som ska värma ugnarna produceras med hjälp av vattenkraft, säger Fiskars vd. Hon poängterar att alla fabriker utom de i Thailand och Indonesien redan använder grön el. I Slovenien har Waterfords fabrik till exempel börjat bygga solpaneler på taket för att producera en del av den el som behövs med hjälp av dem.

Förutom Fiskars fick också företaget Mäkelä Alu stöd från ministeriet för att elektrifiera verksamheten.

De största stöden gick till Vanda Energi och St1 för processer som utnyttjar förnybart väte i produktionen av elektrobränslen. Vanda fick en stödsumma på drygt 30 miljoner euro, medan St1 fick drygt 35 miljoner euro.

Solenergi integreras i vindkraftsproduktion

Båda projekten siktar på produktion av elektrobränslen i industriell skala där förnybart väte utnyttjas.

Företagen Ilmatar Energy fick närmare 20 miljoner euro och Exilion Tuulihankkeet en summa på närmare 9 miljoner för investeringar i solenergi. I de här företagens projekt demonstreras produktionen av solenergi i industriell skala så att solenergi integreras i vindkraftsproduktion och i lagring av el.

Källor: Fiskars/HBL