EU-kommissionen har fortfarande ingen färdplan för pristak

EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis. Foto: Wikipedia Common, kredit:Toms Norde

På väg mot ett efterlängtat möte bland EU:s energiministrar behöver EU-kommissionen fortfarande godkänna ett förslag på en väg ut ur krisen.

Enligt en kommissarie pågår fortfarande arbete med att förbereda nästa möte och enligt nya läckor nyligen blir huvudpunkten på dagordningen gaspriserna.

EU-kommissionen har till skillnad från Tyskland ännu inte nått en gemensam grund när det kommer till de mest sannolika ingreppen på marknaden.

Beskedet dröjer

Det var beskedet, när EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis efter ett möte i kommissionens kollegium ännu inte hade antagit något förslag för att hantera de för närvarande höga elpriserna.

Konkret har det förväntats att EU-kommissionen skulle anta ett så kallat non-paper med en rad förslag till lösningar – inklusive bl.a. ett pristak på gas – som sedan kommer att utgöra en av utgångspunkterna i diskussionerna med EU:s medlemsländer.

Gäller kontroll av priser

Det är fortfarande oklart hur kommissionen kommer att sammanställa sina förslag för att kontrollera priserna i praktiken. Men enligt en läcka av en internupplaga av den franska nyhetsbyrån Contexte kommer kommissionen bl.a. arbeta med att sätta ett pristak på gas för produktion av el för att hålla nere elpriserna.

Dessutom ska det påstås finnas ett maxpris på import av rysk gas.