Tyska regeringen inför gaspristak

Tysk gasbehållare i Esslingen. Foto: Wikipedia Common Lic, kredit: Igelball

Tyska regeringskoalitionen vill dämpa de stigande gaspriserna i Tyskland med en prisbroms och har kommit överens om ett paket på 200 miljarder euro. Det ursprungligen planerade gastillägget annulleras.

Avvärjar större kriser

Enligt Scholz kommer de 200 miljarder euro som ska minska energikostnaderna, att komma från den ekonomiska stabiliseringsfonden (WSF). Enligt Scholz kommer fonden att fyllas därefter. Habeck sa att den nya försvarsskärmen borde avvärja ännu större kriser. Det är ett stort och viktigt steg.

- Vi är fortfarande i en kritisk situation, tillägger Habeck, med tanke på försörjningstryggheten. Mer energi måste sparas, även av privata hushåll.

Det ursprungligen planerade gastillägget kommer att annulleras för alla gaskunder. Istället ska skräddarsydda åtgärder utvecklas för de krisdrabbade gasimportörerna Uniper, Sefe och VNG. I och med att gastillägget avskaffas kommer också det hela bli mindre byråkratiskt, enligt Habeck.

EU:s handlingsplan väntas till nästa vecka

För den kommande veckan väntas under tiden en "handlingsplan" från EU-kommissionen mot de höga gaspriserna. Enligt diplomater förväntas byrån presentera sina planer på tisdag efter sitt veckomöte i Strasbourg. Men enligt ett internt dokument är kommissionen skeptisk till kravet från mer än hälften av medlemsländerna på en övre gräns för gasimportpriser.

Enligt rapporter kommer kommissionen först att vänta på energiministrarnas debatt ​​innan den preciserar sina planer. Ett lagförslag är inte på gång, utan snarare en samling "idéer", enligt Bryssel. Totalt hade 15 av de 27 medlemsländerna tidigare begärt ett gaspristak i ett brev till EU-kommissionen för att begränsa de drastiskt höjda priserna för konsumenter och företag. Dessa inkluderar stora länder som Frankrike, Spanien och Italien.