Tyskland behåller två kärnkraftverk i drift

Robert Habeck, Tysklands minister för ekonomi och klimatskydd, (t.h). Här med bodygard vid ett valmöte. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Raymond Spekking

Tyskland kommer att hålla två av sina återstående tre kärnkraftverk i beredskap till åtminstone april 2023, eftersom landet också säkrar andra alternativa energiformer för att klara vintern.

- Tyskland kommer fortfarande att hålla fast vid sin plan att stänga av kärnkraften på lång sikt, sade Tysklands ekonomiminister Robert Habeck nyligen.

Habeck sa att de två kärnreaktorerna i landets södra delstater, Isar 2 i Bayern och Neckarwestheim i Baden-Württemberg, ska fortsätta att fungera till mitten av april.

Tjänstemän i Tyskland tidigare denna månad sa att de skulle hålla fast vid sina planer på att stänga kärnkraftverk i slutet av detta år, men att de skulle behålla möjligheten att återaktivera dem i händelse av allvarlig energikris.

Tyskland stängde tre kärnreaktorer 2021, och att stänga de återstående tre skulle officiellt markera slutet på den kärnkraftsutfasning för inhemsk energiproduktion som först hade börjat under tidigare förbundskansler Angela Merkels styre.

- Operatörerna kommer nu att göra alla förberedelser som behövs för att de sydtyska kärnkraftverken ska kunna producera elektricitet under vintern och efter årets slut, naturligtvis i enlighet med säkerhetsbestämmelserna, sa Habeck.

Habeck sa att de fortfarande skulle behöva fatta ett beslut om att förlänga livslängden för kraftverken efter april, och att beslutet skulle vara beroende av kärnkraftverkssituationen i Frankrike.

- I dag måste jag säga att uppgifterna från Frankrike tyder på att vi då kommer att använda reserven, sa Habeck.

Frankrike är starkt beroende av kärnkraft för att tillgodose sina elbehov, men dess kärnkraftsflotta, den största i Europa, har kommit under sträng granskning på sistone.

En hel del reparationsarbeten vid kärnkraftverk har tagit många av dess kärnreaktorer offline och skickat Frankrikes kärnkraftsproduktion till en rekordnivå, den lägsta på 30 år, vilket förvärrar Europas energikris.