Forskare: - Vätgas kommer att spela en större roll inom transportsektorn under de kommande åren

Coradia iLint på stationen Potsdamer Platz i Berlin. Alstom hade länge siktat på 1000 kilometersmärket som sitt mål. Tåget nådde detta utan problem och lade sedan till ytterligare 175 kilometer. För att göra detta körde Coradia iLint från Bremervörde till den österrikiska gränsen och sedan tillbaka till München. Foto: Markku Björkman

Vätgaståg är inget nytt, men de är fortfarande få till antal inom det europeiska järnvägsnätet. Det franska loket iLint, tillverkat av Alstrom har nu satt ett nytt rekord med en räckvidd på över 1 175 kilometer.

Tåget kunde täcka räckvidden med bara en tankning – än så länge har bara dieseldrivna tåg klarat denna räckvidd.

Tåget färdades från norra till södra Tyskland - med en tanklast utan utsläpp. Vätgaståget Coradia iLint lyckades därmed med detta.

Enligt tillverkaren Alstom är det här världens längsta resa med ett vätgaståg. Normalt går tåget på det regionala transportföretaget Niedersachsen (LNVG) linjer i daglig kommersiell trafik, men resan söderut avsågs vara ett rekordförsök och ett räckviddstest.

 

Hjälper Deutsche Bahn

Deutsche Bahn testar också sitt vätgaståg som utvecklats tillsammans med Siemens. I framtiden kommer Mireo Plus HC även att ersätta dieselflottan inom regionala transporter och hjälpa Deutsche Bahn att uppnå klimatneutralitet till 2040.

En verklig energiomställning utan vätgas är ur vetenskaplig synvinkel knappast möjligt. Vissa regioner och branscher kommer dock att vara mer beroende av det än andra. En stor så kallad metastudie visar nu vart resan är på väg inom industri, transport och byggsektorn.

Forskningsprojektet HyPat, finansierat av det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF), har publicerat en metastudie som visar potentialen för väteteknik.

- Vätgas kommer därför att vara en viktig energikälla inom en snar framtid, säger forskarna.

Utan den eteriska gasen skulle det inte vara möjligt att uppnå klimatneutralitet till 2050. Detta var resultatet av en utvärdering av 40 studier med energiscenarier för de närmaste åren. Men enligt studien kommer vätgasen inte att bli framtidens dominerande energikälla.

Potential för transport och industri

Enligt resultaten från de som är involverade i forskningen kommer transportsektorn att ha det största behovet av vätgas i framtiden. I Europa blir andelen runt 28 procent, i Kina däremot bara runt hälften.

Studierna som ligger till grund för detta skiljer sig dock i vissa fall mycket från varandra. För Europa utgår forskarna ifrån en vätgasandel inom transportsektorn på mellan 13 och 36 procent.

Håller inte jämna steg

Anledningen till att vätgas inte kommer att nå en högre andel är enligt författarna att effektiviteten hos bränslecellsfordon inte kan hålla jämna steg med rena elfordon.

Detta förändras dock när man tar tunga transporter med i bilden. Den elektriska driften är i underläge jämfört med vätgastekniken inom denna sektor på grund av extremt tunga batterier och långa laddningstider.

Mer om vätgasdrift:

Även inom industrin är vätgas ett viktigt verktyg när det gäller att uppnå klimatneutralitet och inom vissa områden finns det praktiskt taget inga andra alternativ.

Särskilt inom järn- och stålindustrin är vätgas oersättlig som en klimatneutral energikälla. Men den kemiska industrin är också starkt beroende av gasen.

År 2050 kan andelen vätgas i industrin uppgå till 16 procent, med individuella studier som antar upp till 38 procent. I Kina å andra sidan förväntas endast en andel på runt fyra procent till 2050.

Byggsektorn behöver inte vätgas

För byggsektorn kommer vätgas endast att spela en mycket liten roll år 2050. Högst två procent av energin som krävs i byggnader tillhandahålls av vätgas. Det beror på att det finns tillräckligt med alternativ. På så sätt kan effektiv uppvärmning uppnås med kombinationen solceller och värmepumpar. Som ett resultat kan en multipel av solenergin tillhandahållas som värme.

Vid uppvärmning med vätgas är verkningsgraden strax under 60 procent. Även om elen förbränns direkt, till exempel av infravärmare, kan elen omvandlas nästan en-till-en till värme. Därför förväntar författarna till studien inte att byggsektorn kommer att gå över till vätgas, även om det finns tillgängligt i stora mängder.

Källa: BMBF/ Alstom