Fortum redo att starta ett reservkraftverk i Björneborg

Meri-Borneborgs kraftverk togs i drift 1994 och är sedan 2017 en del av Finlands effektreserv, vilket säkerställer elförsörjningstryggheten i tider då marknadsbaserad försörjning inte räcker till för att täcka elförbrukningen. Idag är driften av Meri-Pori-kraftverket - personal, bränsle, underhåll - endast avsedd för kortvarig användning, och bortsett från testkörningar har kraftverket aldrig använts sedan övergången till effektreserv. Under perioden 1 juli 2020 - 30 juni 2022 deltog kraftverket i det finska effektreservsystemet med en andel på 440 megawatt. Foto: Fortum

Finland är utan effektreserv i vinter. Men utbudet på elmarknaden kan öka i och med att Fortum förbereder sig för att vid behov ta kraftverket Meri-Pori i Björneborg i kommersiell drift i stället.

Fortum har beslutat att kolkraftverket Meri-Pori ska förberedas för att eventuellt tas i kommersiell användning i vinter. De sista veckorna i oktober ska kraftverket genomgå en omfattande service. Fortum rekryterar också ny personal till kraftverket.

Tanken är att Meri-Pori vid behov ska kunna producera el till den fulla kapaciteten på 560 megawatt i vinter.

Startberedskap

När, om och hur länge kraftverket används beror enligt ett pressmeddelande från Fortum på läget på elmarknaden.

Att Fortum nu själv förbereder sig för att starta kraftverket i Tahkoluoto innebär att Finland är utan effektreserv i vinter. Energimyndigheten som upphandlar reservkraft fick bara ett enda anbud för vintern och det kom från Fortum som erbjöd sig att hålla Meri-Pori i startberedskap.

Nurmi konstaterar att läget inför vintern trots allt ser ljusare ut än tidigare trots bristen på reserveffekt. Om Meri-Pori går med full effekt finns mera el kontinuerligt på marknaden. Dessutom erbjöd Fortum en reservkapacitet på 440 megawatt, nu kan kraftverket gå för full kapacitet på 560 megawatt.

Fortums anbud var det enda

Energimyndigheten gick in för reservkraft inför vintern. Myndigheten har ändå ingen möjlighet att förhandla med ett enskilt företag, uppger Nurmi. Även om det fanns bara ett enda anbud kan det hända att någon annan tyckt att gällande villkor var för stränga och därför låtit bli att erbjuda reservkraft.

Energimyndighetens ursprungliga målsättning var en effektreserv på 600 megawatt.

Fortums kraftverk Meri-Pori är det sista kondenskraftverket som enbart producerar el och använder kol i Finland. Kraftverket togs ursprungligen i användning 1994 och har sedan 2017 fungerat som reservkraftverk.

Nu förbereder sig Fortum för att ta kraftverket i användning också genom inköp av kol och nödvändiga kemikalier.