Tyskland startar om ytterligare ett koleldat kraftverk för att spara på gasen

Koleldat kraftverk "Kraftwerk Heyden" beläget i Lahde (Stadt Petershagen), i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland. 380 kV transformatorstation. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: ChristianSchd

Tyskland kommer snart att återaktivera ytterligare ett koleldat kraftverk som en del av landets ansträngningar för att spara på gasförsörjningen inför den kommande vintern.

Heydenkraftverket nära Hannover kommer snart att börja förse nätet med el igen fram till april 2023.

Bland de största i landet

Det uppger energibolaget Uniper som ansvarar för driften. Med en kapacitet på 875 megawatt är kraftverket bland de största i Tyskland.

Tyskland planerar att fasa ut koleldade kraftverk senast 2038. Men kriget i Ukraina och de störningar på energimarknaden som följde gör att vissa anläggningar tas i drift igen.

I början av augusti blev Mehrums kolkraftverk det första som återaktiverades.

Andra kolkraftverk, som egentligen är avsedda för en reservroll vid instabilitet i elproduktionen och därför ställs i beredskap, kommer från och med de kommande veckorna att börja försörja nätet med ström på daglig basis.

Mindre beroende av Ryssland

Rysslands normalt sett stora leveranser av naturgas till Tyskland har krympt under kriget. Därför håller Tyskland på att göra sig mindre beroende av leveranser från Ryssland.

Genom att tillåta koleldade kraftverk att bidra till produktionen av el ges Tyskland möjlighet att fylla på sina gasreserver innan eldningssäsongen börjar på riktigt.

Majoriteten av tyska hem värms med gas. Den tyska industrin är också starkt beroende av gas.

Trots en betydande nedgång i gasleveranser från Ryssland är gaslagren i Tyskland fyllda till mer än 75 procent av kapaciteten. Ett uttalande i mitten av augusti visade detta.

Den tyska federala regeringen har som mål att gasreserverna ska vara nästan fulla innan vintern.

Målet hägrar vid horisonten

Den 1 oktober ska lagren vara minst 85 procent fulla och den 1 november minst 95 procent.

En fyllnadsgrad på 95 procent är ungefär samma mängd gas som Tyskland använde i januari och februari i år.

Tyskland och de andra länderna i EU enades i slutet av juli om att sänka sin gasförbrukning med 15 procent för perioden 1 augusti till slutet av mars nästa år.

Avtalet nåddes efter att det ryska gasbolaget Gazprom meddelat att man skulle minska leveranserna av gas via Nord Stream 1-rörledningen till 20 procent av kapaciteten.