YIT, Vanda Energi och AFRY bygger världens största värmelager i Finland

Energin lagras under perioder med lågt värmebehov och den lagrade värmen tas tillvara under vinterperioden då värmebehovet är stort. Bild: Vanda Energi

Vanda Energi, ett av Finlands största stadsenergiföretag, har tilldelat en allians bestående av AFRY och YIT utvecklingen av världens största värmelagring i Vanda, Finland.

Den innovativa lagringen av termisk energi är en viktig milstolpe i vägen till fossilfri energiproduktion i Vanda 2026 och i energibolagets mål att bli koldioxidneutralt 2030.

Utvecklingsfasen av projektet startade 2021. Under denna fas planerar parterna i alliansen gemensamt projektet och dess genomförande för att matcha Vanda Energis mål och fastställa dess målkostnad och incitamentsprogram.

Lagrar förnybar energi

Efter utvecklingsfasen kommer Vanda Energi att besluta om genomförandet separat av investeringen och om övergången till projektets genomförandefas.

I implementeringsfasen kommer alliansen att bygga en säsongsbetonad värmeenergilagringsanläggning på cirka en miljon kubikmeter, som lagrar förnybar energi från källor som sol, vind och spillvärme under sommaren.

Energin lagras under perioder med lågt värmebehov och den lagrade värmen tas tillvara under vinterperioden då värmebehovet är stort. Förnybar energi från källor som sol, vind och spillvärme lagras i det säsongsbetonade värmelagret i vatten med en temperatur på 140–150 grader Celsius.

Viktig del

Med en kapacitet på 90 gigawattimmar kan det säsongsbetonade värmelagret möta det årliga värmebehovet i en medelstor finsk stad.

Den säsongsbetonade värmelagringen är den viktigaste delen av projektet Fossilfri 2026 med vilket Vanda Energi siktar på att helt fasa ut fossila bränslen till 2026. Detta stödjer Vandas mål om koldioxidneutralitet till 2030.

- Vanda Energys säsongsbetonade värmelagring är ett innovativt projekt för en bättre livsmiljö och det stödjer YIT:s strategiska mål att minska CO2-utsläppen genom vår verksamhet. Vi är glada över att vi och AFRY valdes att genomföra detta projekt. Alliansmodellen ger de bästa förutsättningarna för att nå de mål som kunden ställt upp och vi är glada att vårt samarbete kan fortsätta ännu tätare i den gemensamma alliansorganisationen, säger Pasi Tolppanen, chef för infrastruktursegmentet på YIT.

Styrkan i projektet är alliansen

I en allians är projektets parter ansvariga för projektets planering och konstruktion och de delar på riskerna och fördelarna.

- YIT och AFRY har stark expertis inom allianser. Vi kan nu utnyttja deras expertis för detta stora projekt av Vanda Energi som stödjer klimatmålen. I utvecklingsfasen planerar vi tillsammans det bästa sättet att genomföra en säsongsbetonad värmelagring som uppfyller kundens mål, med hänsyn till miljön och boende i området”, säger projektledare Markku Okkonen från YIT.

I förberedelsefasen arbetar allianspartnerna tillsammans för att hitta lösningar för att genomföra bästa möjliga säsongsbetonade värmelagring ur närboendes, intressenters och klimatmålens synvinkel.

YIT Oyj är ett finländsk byggnads- och installationsföretag, vilket grundades 1940 som Pellonraivaus Oy, hette från 1968 Perusyhtymä Oy och fick sitt nuvarande namn 1987.

Pellonraivaus Oy arbetade i nära samverkan med kolonisationsmyndigheterna och röjde över 110 000 hektar ny åkerjord. Verksamheten styrdes småningom över till grundarbeten, brobyggen, väg- och vattenbyggnad samt kommunaltekniska infrastrukturuppdrag. År 1960 förvärvades Vesto Oy (grundat 1942) och 1961 Ab Allmänna Ingeniörbyrån (se Ragnar Kreuger). Bland övriga dotterbolag märktes A.W. Liljeberg Oy (grundat 1936, till Perusyhtymä 1975) och Auran Rautateollisuus Oy (grundat 1913, till Perusyhtymä 1964).

YIT blev Finlands största byggnadskoncern och husbyggnad var snart dess huvudbransch. År 1985 köptes byggnadsföretaget Otto Wuorio Oy (grundat 1919) och 1995 Huber Oy Ab. I och med förvärvet av Primatel Oy 2002 är YIT numera närmast ett serviceföretag där husbyggnadsverksamheten utgör mindre än hälften av omsättningen. Företaget utför även industriella rörentreprenader, idkar fastighetsskötsel och -underhåll samt underhåller och bygger datanät (Primatel) i hela landet och i grannländerna. 

Källa: YIT/Afry