Nordex förlorade hundratals miljoner under andra kvartalet

Under det första halvåret har Nordex installerat 1,9 gigawatt fördelat på 416 turbiner, vilket är en betydande minskning från de 775 turbiner med en kapacitet på 3 gigawatt som installerades under första halvåret 2021. Foto: Nordex

Den tyska turbintillverkaren är näst på tur att tvingas presentera en stor förlust. Nordex måste också se topplinjen krympa. Det är dock precis som förväntat, säger företagets ledning.

Med sitt bokslut för första halvåret har Nordex tagit plats i kön av vindkrafttillverkare som förlorar hundratals miljoner.

För förra veckan var det t.ex. Vestas, som fick visa ett underskott på 119 miljoner euro medan Siemens Gamesa tidigare visat en förlust på 446 miljoner euro.

En rad företag med underskott

Nordex ligger klart närmare Vestas med ett underskott på ca 133 miljoner euro under andra kvartalet, medan det totala underskottet under första halvåret uppgår till 283,17 miljoner euro.

Omsättningen hamnar på cirka 1,3 miljarder euro, medan omsättningen för hela kvartalet uppgår till 2,12 miljarder euro. Det är en minskning med 21 procent jämfört med samma period förra året.

- Med fortfarande utmanande marknader blev våra affärsresultat under andra kvartalet som förväntat. I den här miljön har vi ändå lyckats stärka vår kapitalstruktur avsevärt. Vi fortsätter att se en stark orderbok och har en konkurrenskraftig produktportfölj. Vi är därför övertygade om att vi kommer att dra nytta av de positiva tillväxtutsikterna i vår bransch på medellång sikt, säger José Luis Blanco, vd för Nordex, i samband med redovisningen.

Flera utmaningar

Enligt direktören visar redovisningen att intjäningsförmågan är pressad av flera kortsiktiga utmaningar som är mycket betydande. Det handlar främst om priserna på material, logistik och energi, vilket bland annat hänförs till kriget i Ukraina.

- Dessutom störs leveranskedjorna kontinuerligt. Mot bakgrund av det har vi stärkt vår långsiktiga kapitalstruktur genom tre transaktioner som har genomförts med orubbligt stöd från vår huvudaktieägare, säger direktören

Trots allt skymtar José Luis Blanco ljus i slutet av den mörka vindkraftstunneln i form av politiska initiativ. Den belyser utvecklingen på nyckelmarknader som hemmaplanen i Tyskland, resten av Europa, USA och Sydafrika.

Snabba åtgärder behövs

- En annan positiv faktor är de generella trenderna mot förnybar energi, som fortsätter att ta fart, även om det fortfarande saknas konsistens i hur snabbt åtgärder som acceleration av godkännandeprocesser genomförs", säger vd:n som fortsätter:

- Med det i åtanke förväntar vi oss att den politiska och regulatoriska marknadsmiljön kommer att förbättras kontinuerligt över tiden. Efterfrågan på Nordex produkter var fortsatt stark under andra kvartalet trots ovannämnda utmaningar. Detta gjorde det möjligt för oss att uppnå en orderingång på 1, 8 gigawatt.

Den totala orderingången för vindkraftverk under första halvåret är 3 gigawatt, vilket är en ökning med 7,9 procent. jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar ett värde på 2,35 miljarder Euro. Det genomsnittliga försäljningspriset per megawatt (ASP) är 0,79 miljoner euro, vilket är en ökning från 0,71 miljoner euro under första halvåret 2021.

Betydande minskning av antalet turbiner

Det är Europa som står för den klara majoriteten av orderingången i form av 70 procent, medan Latinamerika står för 23 procent och 7 procent till Nordamerika.