Tyskland införde en extra avgift på konsumenterna för dyrare energi

En 380 kV/110 kV-linje i Pulverdingen-Oberjettingen med två kommunikationskablar hängande som girlander på linor ovanför strömledarna. Foto: Wikipedia Common, kredit: Zonk43

Den tyska regeringen beslutade i juni att energibolagen ska få föra över de höjda inköpspriserna på gas till kunderna från början av oktober. Höjningens storlek beslutades nyligen.

I Tyskland kommer gaskonsumentpriserna att stiga med 2,4 cent per kilowattimme, eftersom energibolagen lägger över sina ökade kostnader på konsumenterna. Detta förklaras av Trading Hub Europe, som ansvarar för den tyska gasmarknaden (man kommer att byta till en annan tjänst).

Inköpspriserna överförs till kunderna

Anledningen bakom gasprishöjningen är beslutet som togs i juli som en del av energibolaget Unipers räddningspaket.

Den tyska regeringen beslutade att från början av oktober ska energibolagen få möjlighet att föra över de ökade inköpspriserna på gas till sina kunder. Landets ekonomidepartement uppskattade tidigare att tillägget för konsumenter skulle vara 1,5–5 cent per kilowattimme.

Prishöjningen gäller till april 2024 och ses över var tredje månad.

Enligt den tyska tidningen Handelsblatt kan gasprishöjningen accelerera den tyska inflationen till mer än 10 procent (man byter till en annan tjänst). Handelsblatt rapporterade om ärendet utifrån en rapport från det ekonomiska forskningsinstitutet IMK på måndagsmorgonen. I juli var den tyska inflationen 7,5 procent.

Regeringen planerar att kompensera för höjningarna

Energikrisen slår hårt mot Tyskland och tyska hushåll, eftersom nästan hälften av hemmen värms med gas.

En ökning med två cent per kilowattimme skulle innebära en extra årlig kostnad på 400 euro för en genomsnittlig familj på fyra. Med en ökning med tre cent skulle kostnaden stiga till 600 euro.

Den tyska regeringen planerar dock att mildra effekterna av ökningen på konsumenterna. Planen är att komma överens om medlen i början av oktober, då höjningen träder i kraft.

Eventuellt pristak

Som ett alternativ har föreslagits att höjningen skulle vara undantagen från mervärdesskatt. Detta skulle dock kräva ett separat tillstånd från EU-kommissionen, vilket Tyskland redan har begärt, enligt Handelsblatt.

Ett gaspristak har också legat på bordet, som skulle kunna fastställas för "basförbrukningen" av gas.

Om gas används mer än genomsnittet måste du betala marknadspriset för det. Det tros också uppmuntra konsumtionsminskning.

Enligt experter stöter både de skattemässiga medlen och pristaket på samma problem: hur riktas de på rätt sätt till de behövande?