VDL störst på elbussar under första halvåret i Europa 

GVB, Amsterdams kollektivtrafikföretag, utökar ytterligare sin elektriska flotta av stadsbussar med 84 nya generationens VDL Citeas. Dessa fordon, helt baserade på en elektrisk drivlina, kommer att användas från 2023 och framåt. Ramavtalet innehåller en option på ytterligare 130 nya VDL Citeas, som under de kommande åren kommer att bidra till en ytterligare minskning av CO2-utsläppen. Foto: VDL

Holländska VDL är den största leverantören av elbussar i Europa under första halvåret 2022 när det gäller registrerade enheter. Och allt fler stadsbussar får eldrift i vår del av världen.

Faktum är att 27,6 fler elektriska stadsbussar registrerades under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Efter VDL följer samarbetsföretaget BYD/Alexander Dennis (England) och kinesiska Yutong.

Precis som för personbilar finns det ett starkt inslag av "nya" leverantörer. Det har bland annat resulterat i att Volvo fallit till 10:e plats i elbussregistreringar samtidigt som Scanias andel är så blygsam att märket hamnat under "Övrigt". Och totalt sett har de kinesiska leverantörerna stärkt sin andel i Europa.

Exklusiv HVO eller biodiesel

Analysbyrån Chatrou CME Solutions har lämnat siffrorna. Företaget har följt utvecklingen av bussar med alternativa drivlinor i Europa i mer än 10 år. Här ska tilläggas att bussar som går på HVO eller biodiesel inte räknas, då de inte har en alternativ drivlina.

Vidare bör det också noteras att med "Europa" menar byrån EU + Storbritannien, Island, Norge och Schweiz, medan Slovakien, Bulgarien, Kroatien, Cypern och Malta inte ingår.

 Och så lite mer till siffrorna:

Under första halvåret i år registrerades 1 768 elbussar i det nämnda området. Av länderna "vann" Storbritannien med 350 elbussar. Sedan följer Tyskland (246), Frankrike (236), Danmark (151), Sverige (131). Norge (128), Polen (101), Nederländerna (93), Italien (61) och Finland (54). Andra länder registrerade färre än 50 elbussar under första halvåret i år.

Antalet bussar med vätgasdrivna bränsleceller är fortfarande blygsamt. Vid utgången av första halvåret fanns det totalt 10 271 batterielbussar och 323 bränslecellsbussar i de länder som ingick i analysen.

Till märkena

Nedan presenteras fördelningen mellan varumärkena. Nedan visas ordning, antal registrerade elbussar och marknadsandel för elbussar under första halvåret i år.

1. VDL 242 bussar, 13,7 procent

2. BYD-Alexander Dennis 221 bussar, 12,5 procent

3. Yutong 217 bussar, 12,3 procent

4. Mercedes-Benz 205 bussar, 11,6 procent

5. Iveco-Heuliez 143 bussar, 6,3 procent

6. MAN 115 bussar, 6,4 procent

7. Solaris 104 bussar, 5,9 procent

8. BYD 99 bussar, 5,6 procent

9. Wrightbus 81 bussar, 4,6 procent

10. Volvo 66 bussar, 3,7 procent

11. Bluebus 61 bussar,

13. Karsan 35 bussar, 2,0 procent

13. Ebusco 33 bussar, 1,9 procent

14. Van Hool 20 bussar, 1,1 procent

15. Övriga 127 bussar, 8,2 procent

Källa: Norska Busmagasinet