Österrike undantar solcellsanläggningar upp till 25 kilowatt från inkomstskatt

Wiens internationella flygplats kan för närvarande presentera följande imponerande siffror: 55 000 solcellspaneler på en 24 hektar stor yta som tillsammans kommer producera 30 miljoner kilowattimmar solenergi per år (vilket motsvarar strömförbrukningen för 7 000 hushåll). Här hittar man Österrikes största solcellsanläggning, som togs i bruk nyligen. Utslaget över hela året kommer anläggningen att kunna producera energi för ca en tredjedel av flygplatsens energibehov, på soliga dagar upp till 100 procent. Foto: Vienna International Airport.

Fysiska personer i Österrike kan i framtiden mata in upp till 12 500 kilowattimmar solenergi och behöver inte betala någon inkomstskatt om flaskhalseffekten i deras system inte överstiger 25 kilowatt. Detta är vad den  ändrade lagen som nyligen antogs föreskriver.

En ny inkomstskattelag har antagits i Österrike, som föreskriver skatteändringar för privata solcellsoperatörer. I framtiden kommer fysiska personers inkomster från inmatning av upp till 12 500 kilowattimmar solkraft från solcellsanläggningar att undantas från inkomstskatt.

Flaskhalseffekt

Flaskhalseffekten för respektive solcellsanläggning får dock inte överstiga gränsen på 25 kilowatt, som rapporterats av den österrikiska federala sammanslutningen PV Austria.

Inkomster från solkraft som matas in i det allmänna nätet är i grunden inkomster från kommersiell verksamhet som är skattepliktiga om det skattefria bidraget på 730 euro överskrids. Ändringen syftar till att underlätta för privata systemoperatörer som i första hand använder solel för egen förbrukning.

Gränsen på 25 kilowatt sattes för att säkerställa att det bara drabbar privata solcellsanläggningar och inte de som används i kommersiella syften, fortsätter föreningen.

Om hushållen överskrider inmatningen på 12 500 kilowattimmar ges en proportionell dispens i undantagets mening. Det skattefria beloppet avser den enskilde skattebetalaren, enligt PV Austria i sitt uttalande.

Anspråk på skattebefrielse

Det är inte så att en skattskyldig som deltar i flera solcellsanläggningar kan göra anspråk på skattebefrielsen flera gånger. Enligt PV Austria har varje skattebetalare endast rätt till bidraget en gång.

Enligt föreningen arbetar man för närvarande med att uppdatera sin "Skatterådgivare för drift av solcellsanläggningar".