Danmark betalade 6 000 DKK i värmecheckar till 400 000 hushåll

- Värmecheckar är något som vi inte har provat tidigare i Danmark, och därför har det tagit lite tid, men energipriserna är fortfarande så höga att mottagarna kommer att ha nytta av checken, säger Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister, Dan Jørgensen. Foto: Danska regeringen, kredit: K.Navntoft

Drygt 400 000 danska hushåll har mottagit betalningen av de 6 000 kronor som man kom överens om med värmekontrollen i mars.

 Värmechecken, betalades nyligen ut till de drygt 400 000 hushåll som klarade gränsen för kontrollen.

Det uppger klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen (S) i ett pressmeddelande.

Hjälpande hand

- Vi hoppas att denna summa kommer att utgöra en hjälpande hand i en svår tid för de danskar som har det svårast på grund av stigande energikostnader.

- Det har varit viktigt för parterna bakom avtalet att hjälpa till på ett sätt där det kunnat vara till nytta och till verklig hjälp. Vi tror att det är en kontroll som gör skillnad, säger ministern.

Betalningen täckte upp hela avtalet på 2,4 miljarder DKK.

Målgruppen för värmechecken är hushåll med en inkomst på mindre än 706 000 DKK före skatt.

För att få checken ska hushållet i första hand värmas upp av gaspanna, elradiatorer eller vara beläget i ett fjärrvärmeområde med en gasandel på över 65 procent.

Avtalet slöts i våras mellan Socialdemokraterna, SF, Radikala Liberalerna, Enhetslistan, Fria gröna, Kristdemokraterna och Alternativet.

Ytterligare hjälp

Värmekontrollen var en förlängning av ett avtal om ekonomiskt stöd för danskarnas värmeräkningar som slöts i februari. Den nya affären omfattade ytterligare 75 000 hushåll och checkens storlek var högre.

Då möttes avtalet av kritik för att bland annat vara administrativt betungande och ha för långa utsikter.

- Man häller mer pengar på ett redan eländigt avtal som hjälper för få danskar", sa Venstres klimatföredragande, Marie Bjerre (V) då till Ritzau.

Försenat betalningssystem

- Det finns inte heller något grönt mål i avtalet när man stödjer hushåll som värms med gas eller fjärrvärme baserad på gas."

Dan Jørgensen erkänner att det har tagit tid att få i gång betalningssystemet.

 

Källa: Ritzau