Italien letar efter gas för att ersätta den ryska gasimporten.

Snam and Golar LNG Limited ("Golar") undertecknade nyligen ett kontrakt genom vilket Golar kommer att leverera det befintliga LNG-fartyget "Golar Arctic" som en flytande lagrings- och återförgasningsenhet (FSRU) som Snam kommer att installera i hamnområdet i Portovesme, i Sardinien, som en del av ett projekt för att förse ön med energi. Kontraktet, för en total ersättning på 269 miljoner euro, inkluderar fartyget och capex för Golar att omvandla Golar Arctic till en FSRU med lagringskapacitet för upp till 140 000 kubikmeter. Efter den fullständiga ombyggnaden av fartyget kommer FSRU att säljas till Snam Group. Foto: SNAM

Rysk naturgas täcker i dagsläget över 40 procent av gasbehovet i landet. Importen av rysk gas har ökat kraftigt under de senaste åren.

Nu börjar det bli bråttom, och det ser inte ut att gynna omställningen till förnybar energi.

Trycket på Italien ökar alltmer – och Italien är sårbart

Alltsedan Rysslands invasion av Ukraina har gasen diskuterats i samband med införandet av nya EU-sanktioner mot Ryssland.

Efter att Ryssland krävt betalning i rubel, och dessutom stängt av gasleveranserna till Polen och Bulgarien på grund av att de vägrat betala i rubel, har trycket på Italien att hitta alternativa gaskällor ökat ytterligare.

Italien är minst sagt sårbart. Om Putin fick för sig att stänga av gaskranarna eller EU faktiskt bestämde att ingen mer gas ska inhandlas från Ryssland måste det finna tillgängliga alternativ för att inte produktionen ska avstanna och ekonomin med den.

Det här är italienska politiker eniga om.

Potentiella gasleverantörer sökes – Qatar i blickpunkten

Ledande politiker har sedan kriget inleddes skyndsamt inlett dialog och följt upp med resor till flera länder som är potentiella gasexportörer.

Det handlar i första hand om Algeriet, men även Kongo, Qatar och Angola är av intresse.

Italiens mål är att göra landet helt oberoende av gasimport från Ryssland.

Italien har förhandlat med Qatar om en ökad import av flytande naturgas (LNG). Men det är osäkert hur mycket gas Qatar, som tillsammans med Ryssland och Iran sitter på världens största naturgasreserver, kan ersätta.

Källa: Bloomberg, Reuter, Svenska Yle