Siemens Energy rapporterar en större rörelseförlust än väntat

Tillbakablick: Den 21 maj 2022 lämnade Siemens Energy AG ett frivilligt köperbjudande på alla utestående aktier i Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ("SGRE"), det vill säga cirka 32,9 procent av aktiekapitalet i SGRE som inte redan innehas av Siemens Energy. Ett pris på 18,05 € per aktie erbjuds minoritetsaktieägare i SGRE. Efter framgångsrikt slutförande av transaktionen avser Siemens Energy att ta bolaget från de spanska börserna (avnotering). Foto: Siemens Energy

Nyligen presenterade denna ledande tyska energikoncern ett underskott som är betydligt större än vad analytikerna förväntat sig.

Tyska Siemens Energy levererade en rörelseförlust (EBITA) på 429 miljoner euro under tredje kvartalet mot ett förväntat underskott på 124 miljoner euro enligt uppskattningar från Bloomberg News.

Orderstocken ökade

Omsättningen var 7,28 miljarder euro. Här var förväntningen 7,4 miljarder euro.

Orderstocken ökade med 65 procent. till 9,84 miljarder euro mot förväntade 8,2 miljarder.

Förväntningarna för hela året är en EBITA-marginal i den nedre delen av intervallet 2–4 procent. Den ordinarie EBITA-marginalen under tredje kvartalet var minus 5,9 procent.