Testningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3 har återupptagits enligt planen

Rafael Mariano Grossi, IAEA:s generaldirektör, besökte nyligen Olkiluoto kärnkraftverk under sitt officiella besök i Finland. Generaldirektoratet åtföljs av Edgard Perez Alvan, senior rådgivare till generaldirektören. Foto: TVO / Tapani Karjanlahti

Enligt de senaste planerna återupptogs testningen av Olkiluoto-kraftverkets tredje enhet nyligen i Finland. Det säger Johanna Aho, kommunikationschef för Industrins kraft, till STT.

Försenad process

Provperioden avbröts tillfälligt i juni på grund av ett tekniskt fel. Planen var att fortsätta med testarbetet redan i juli, men tidtabellen höll inte.

Ännu nyligen var planen att testarbetet skulle återupptas i början av augusti, men förberedelserna har dröjt längre än planerat, enligt Aho.

Kommersiellt bruk i december

Under provperioden kommer man att öka kraftverkets effektivitet gradvis. Den planerade fulla kraften är ungefär 1600 megawatt per timme. De två tidigare kraftverken har en effektivitet på 890 megawatt var.

Enligt den nuvarande tidtabellen ska kraftverket kunna användas för kommersiellt bruk i december. Det ska stå för uppskattningsvis 14 procent av elproduktionen i Finland.

Källa: STT