Fingrids vd: - Det kan bli brist på el i Finland

Fingrid Abp är ett finländskt publikt aktiebolag som äger, förvaltar och utvecklar stamnätet för el i Finland. Det är också ansvarigt för att upprätthålla balans mellan produktion och konsumtion. Stamnätet består av över hundra elstationer förbundna totalt cirka 14 000 kilometer kraftledningar med en spänning på 400, 220 och 110 kilovolt. Stamnätet i Finland är synkroniserat i det nordiska systemet (Norge, Sverige utom Gotland och östra Danmark). Det finns likströmsförbindelser med Ryssland och Estland. Foto: FINGRID

Om kärnkraftreaktor Olkiluoto 3 försenas till nästa år, om det blir en smällkall och vindfri vinter redan i december, och om grannländerna kring Östersjön stramar åt sin elexport eller får problem med produktionen, då kan det bli brist på el i Finland.

Enligt Jukka Ruusunen, vd på Fingrid som sköter om Finlands stamnät för el, har planen varit att Olkiluoto 3 ska ersätta den el-import som tidigare kom från Ryssland.

– Importen på 1300 megawatt från Ryssland saknas, och Olkiluoto 3 ska generera 1600 megawatt, så det motsvarar ganska exakt bortfallet, säger Ruusunen, till nyhetssajten Svenska Yle.

Möjlig brist på importerad el

När exporten av el har diskuterats i Sverige, och produktionen i Baltikum, Polen och Tyskland, ställdes frågan om huruvida det kan uppstå en situation där tillgången på importerad el begränsas också.

Själva bristen inträffar därför i en situation där landet plötsligt behöver mer elektricitet än vanligt – till exempel om det blir en smällkall dag tidigt i december innan Olkiluoto 3 införlivats i ekvationen – samtidigt som det inte blåser, vilket innebär att vindkraften inte kan hjälpa, och inte grannländerna heller.

Jukka Ruusunen påpekar att det ju inte alls är säkert att en sådan situation uppstår. Men han hoppas ändå att sommarens varningar kan få folk att fundera över sin elkonsumtion, och förbereda sig på "det värsta".

Borgå Energis elhandelschef Benny Broman vill inte spekulera i hur elpriserna kommer att se ut i vinter.

– Det är nog press på priserna, vi följer med hur det blir. Som det nu ser ut kan det bli en förhöjning, men inga beslut är tagna än. 

Källa: Svenska Yle