Kollektivtrafikföretaget i Berlin, BVG: - Viktigt att analysera batteriernas tillstånd

Med hjälp av programvaran från Accure kommer driftdata från bussarnas batterisystem att registreras kontinuerligt. Foto: BVG -Berlin

Kollektivtrafikföretaget i Berlin, BVG – Berliner Verkehrsbetriebe, ska testa ett batteriövervakningssystem från Accure på 15 elbussar. 

Bakgrunden är att företaget vill ha en bättre överblick över batteriskicket.

BVG siktar på att ha en helt elektrifierad bussflotta från 2030. Företaget anser att det är avgörande att hela tiden ha full överblick över batteritillståndet på bussarna för att uppnå maximal driftsäkerhet. 

Med hjälp av en programvara

På så sätt kan de ansvariga undvika oavsiktliga avstängningar med efterföljande förseningar i trafiken.

Med hjälp av programvaran från Accure kommer driftdata från bussarnas batterisystem att registreras kontinuerligt. Denna data kommer att överföras flera gånger under dagen till ett molnbaserat system och med hjälp av artificiell intelligens övervakas alla riskfaktorer noggrant. 

På så sätt kan operatörerna hela tiden ha full överblick över högspänningsbatteriernas tillstånd och vidta förebyggande åtgärder för att undvika stillestånd.

Innan det blir kritiskt

För att göra översikten så enkel som möjligt arbetar Accure med ett trafikljussystem. Så länge batterisystemet i en buss lyser grönt är allt bra. Om så inte är fallet utför systemet en mer grundläggande analys för att se om underhåll eller reparation behövs. Syftet är att vidta åtgärder innan tillståndet blir kritiskt för bussens drift.