Lågkonjunktur kan leda till ett stort oljeprisfall

Knappt större delen av världen är klar med att vakna upp till de höga energipriserna innan en lågkonjunktur lurar, och experter förutspår nu relativt stora oljeprisfall. Foto: Flickr. HORANCapitalAdv

Organisationen Opec + står nu i fokus, eftersom länderna i det samarbetet vill ha ett högt oljepris, men inte så högt att det utlöser en global lågkonjunktur.

Sjunkande marknad

Oljepriset föll igen den 6 juli i USA och höll sig under 100 dollar per fat, och därmed är oljan också inne på en sjunkande marknad med ett minus på över 20 procent sedan den senaste toppen i början av mars på 123,70 dollar.

- Den globala efterfrågan på olja är ganska starkt korrelerad med BNP, så om BNP blir lidande kommer den globala oljeefterfrågan också att lida, säger Stewart Glickman, CFRA:s energiaktieanalytiker, till Yahoo! Finansiera.

I det sammanhanget påpekar han att Opec + agerar enhetligt, eftersom länderna i det samarbetet vill ha ett högt oljepris, men inte så högt att det utlöser en global lågkonjunktur.

Oljepriset kan plötsligt falla

Det kan dock vara så att de oljeproducerande länderna i samarbetet inte är helt och hållet överens denna gång för allt fler tecken pekar på en lågkonjunktur och CFRA-analytikern förutspår att oljepriset inom närområdet lätt kan falla ner till 90 dollar per fat.

Om en riktig lågkonjunktur slår in kan dock ett oljeprisfall ske mycket snabbt. Senast har Citigroup förutspått att oljepriset kommer att falla till 65 dollar per fat i slutet av året på grund av den ekonomiska nedgången, och om det blir en lågkonjunktur kan det hamna så lågt som 35 dollar.

Finanshuset Bernsteins bud vid lågkonjunktur, och där Opec minskar sin produktion med 2 miljoner fat om dagen för att ta bort en del av utbudet för att hålla priset uppe, så att oljepriset hamnar på 70-80 dollar per fat.

Underfinansierad sektor

Det kan tyckas vara stora potentiella drag, men det är inte mer än drygt två år sedan som oljepriset kortvarigt låg på minus, eftersom pandemin ledde till omfattande nedläggningar och en ekonomisk nedgång. På samma sätt ledde finanskrisen också till en djup och snabb nedgång när lågkonjunkturen satte in.

- Tillbaka i juli 2008 nådde priset på råolja 145 dollar per fat. Efter det i december hade priset sjunkit till 35 dollar per fat. En lågkonjunktur med ett fall i efterfrågan på 10 procent kan resultera i ett oljeprisfall på 35-50 dollar, analyserar Andy Lipow på Lipow Oil Associates, till Yahoo!

Stewart Glickman påpekar dock att det kan bli annorlunda den här gången, eftersom utbudet är pressat från flera fronter, bland annat för att sektorn har underinvesterat i utvecklingen av nya produktioner.

Källa: Lipow Oil Associates