Finlands mest fossilberoende pappersbruk gör sig fri från kol

Sappis anläggning i Kirkniemi, Lojo, i södra Finland. Foto: Sappi

Sappis anläggning i Lojo använder värmen från kol för att torka papper. Naturgas är däremot av stor betydelse vid UPM:s pappersbruk i Tervasaari.

 Ersätter kol med biomassa

Byggnader för bearbetning och lagring av biomassa byggs för närvarande vid Sappis anläggning i Kirkniemi, Lojo. Investeringen ska göra det möjligt att ersätta kol med biomassa.

Den finska skogsindustrin använder relativt lite fossila bränslen. I de flesta bruk används naturgas som hjälp- och startbränsle, men för enskilda pappers- och kartongbruk är gas och andra fossila bränslen av stor betydelse.

När investeringen är klar i januari 2023 kan 85–90 procent av den värme som behövs för pappersbruket produceras med biobränslen, som flis och bark, säger Martti Savelainen, brukets direktör.

Torkat papper behövs

Fabriken har redan en flerbränslepanna som kan elda vilket fast bränsle som helst. Värme behövs framför allt för att torka papperet.

För närvarande är 60 procent av bränslet kol, 25 procent är biomassa och resten är naturgas. Sappi beslutade i höstas om en investering för att minska behovet av kol. Bakgrunden var skärpningen av beskattningen av fossila bränslen, höjningen av priset på utsläppsrätter och kolförbudet som trädde i kraft 2029.

- I dagsläget känns det som ett extremt bra beslut. Kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna som följde kommer att fortsätta pressa upp priserna på fossila bränslen.

Sappi transporterar kol i bulkform till hamnen i Ingå åt gången. Det räcker i cirka två månader.

- För närvarande använder vi kol från Ryssland. Naturligtvis undersöker våra köpare andra alternativ.

Kol prissätts lastbil för lastbil

I bland annat Österrike och Italien har pappersmaskiner fått stängas på grund av höga gaspriser.

Enligt Savelainen har Sappi lyckats föra över ökade energikostnader på försäljningspriserna. Fabriken har varit fortsatt lönsam.

- Priset på naturgas i Finland är lägre än i Centraleuropa. Det är inte så stor skillnad i priset på kol, sammanfattar Savelainen skillnaderna mellan Finland och Centraleuropa. Kol prissätts lastbil för lastbil, medan priset på gas ändras dagligen.

Bruket i Kirkniemi producerar årligen 750 000 ton bestruket journalpapper, varav 96 procent exporteras. Cirka 65 %procent av försäljningen exporteras till europeiska länder. Exporten till Ukraina och Ryssland har upphört på grund av krig och sanktioner. Länderna stod för totalt fem procent av försäljningen.

Efterfrågan på papper är stark i Europa och det råder brist på utbud i den utsträckningen att tryckerier är oroliga för störningar i leveranskedjan.

Utöver Kirkniemi är andelen fossil energi hög vid UPM:s pappersbruk i Tervasaari i Valkeakoski.

Står stilla

Enligt UPM:s rapportering var andelen fossila bränslen i Tervasaari 2020 45 procent. Storleken har inte förändrats mycket sedan dess.

Mer än hälften av anläggningens fossila energiproduktion baserades på torv och resten på naturgas. Utöver kraftverket förbrukas naturgas i anläggningens produktionsprocess.

Produktionen vid UPM:s massa- och pappersbruk står för närvarande stilla på grund av en strejk från Pappersföreningen. På vissa håll fortsätter den anläggningsberoende fjärrvärmeproduktionen.