Fortum avyttrar sin andel av laddningsbolaget Recharge

Laddning på gång. Fortum kommer emellertid inte längre att behålla sin andel på knappt en tredjedel av laddbolaget Recharge. Foto: Creative Commons lic./pixabay, kredit: urswidmer61

Det finländska energibolaget har sålt sin 30-procentiga andel i laddbolaget Recharge till investeringsfonden Infracapital.

Fortum kommer inte längre att behålla sin andel på knappt en tredjedel av laddbolaget Recharge. Därför säljer det finska bolaget nu sin andel till investeringsfonden Infracapital, som efter transaktionen kommer att ha 100 procent av ägandet för ett pris av 80 miljoner euro, uppger Fortum i ett uttalande.

Planerar nya tillväxtinvesteringar

- Recharge är ett bra exempel på Fortums långsiktiga och framgångsrika innovationsaktiviteter. Genom samarbetet med Infracapital har vi lyckats stärka Recharges position i Norden. Avyttringen av Recharge ger möjligheter till nya tillväxtinvesteringar inom områden som passar väl in i vår strategi, säger Ilkka Lassila, Operations Director för Fortums Valkea Growth Club.

I april 2020 sålde Fortum sin majoritetsandel till Infracapital och sedan dess har investeringsfonden förvärvat en större andel av laddbolaget. Recharge har idag 4 600 laddpunkter på 830 platser i Norden.