Fortum får Finlands första flytande och hamnbaserade LNG-terminal

Gasgrid Finland och Fortum har undertecknat en avsiktsförklaring om att placera Finlands första flytande LNG-terminalfartyg Exemplar i Fortums hamn i Ingå. Beläget på Finlands södra kust erbjuder Inkoo en optimal djupvattenhamn i närheten av rörledningarna som distribuerar gasen främst till industriella slutanvändare i Östersjöregionen. Denna utveckling möjliggör oberoende från rysk gasledningsgas. Foto: FORTUM

Finländska energibolaget Fortum har undertecknat en avsiktsförklaring för den första flytande LNG-terminalen i Finland.

Den Fortum-ägda hamnen i Ingå kommer att vara hemvist för Finlands första LNG-terminalfartyg om avsiktsförklaringen, som företaget just har undertecknat med systemoperatören Gasgrid Finland, implementeras.

Fartyget heter Exemplar och är ett så kallat FSRU-fartyg (flytande lager- och återförgasningsenhet). Den har en total volym på cirka 151 000 kubikmeter, motsvarande cirka 68 000 ton LNG.

Ingå ligger på Finlands sydkust cirka 60 kilometer väster om huvudstaden Helsingfors. Planen är att LNG:n ska vidarebefordras från den närliggande Balticconnector-ledningen till de baltiska länderna, där i synnerhet industriella aktörer kommer att ta emot den flytande, kylda naturgasen.

 Extremt brådskande

Gasgrid Finland hyr fartyget som ska utgöra terminalen av amerikanska Excelerate Energy under en tioårsperiod.

- Projektet är helt avgörande för försörjningstryggheten för naturgas i Östersjöregionen, och därför är det också extremt brådskande, säger Olli Sipilä, vd för Gasgrid Finland, i tillkännagivandet.

Det är meningen att terminalen ska stå klar nästa vinter.