Gas är dilemmat i Rambølls nya energistrategi

Rambøll Oil & Gas har tillhandahållit ett antal tjänster för gasreningsverket Nybro i Danmark, där naturgas från fälten Syd Arne och Tyra renas och torkas och svavel avlägsnas vid behov. Foto: Rambøll

Kriget i Ukraina utmanar det konsulterande ingenjörsföretaget Rambøll som vill skrota alla nya gasinvesteringar så snart som möjligt. 

- Vi tittar på detta projekt stegvis, säger Hannes Reuter, företagets divisionschef för energi.

Den danska verkstadsjätten Rambøll har i sin nya strategi beslutat att inte bara nya oljeprospekterings- och utvecklingsprojekt från 2025 ska vara avslutade, utan att samma sak ska gälla även för naturgas.

Gasfrågan är dock långt ifrån okomplicerad för företaget nu och här, där större delen av Europa sträcker sig långt till att bli oberoende av gas från Ryssland till följd av kriget i Ukraina. Utmaningen är att naturgas inte bara kan ersättas med grönare alternativ på kort sikt.

Gasfrågan ställs på nytt

Detta gör det svårt att tro att det fossila bränslet helt ur ekvationen, även om man vill:

- Det går helt enkelt inte att bli oberoende tillräckligt snabbt, varken i morgon eller i början av nästa år. Se bara på Tyskland, som importerar en enorm mängd gas. Och trots alla försök att komma bort från rysk gas kommer det att bli ett stort problem och skapa en stor försörjningsbrist om Ryssland väljer att stänga av all gastillförsel, eller om det blir förbud mot gas, säger Hannes Reuter, direktör för Rambølls energidivision, till EnergiWatch.

Säger nej till fler oljeprojekt

Sedan januari har Rambøll avvisat flera "stora möjligheter" inom uppströmsolja, säger divisionschefen. På gasområdet har företaget gett sig självt större spelrum:

- I förhållande till gasprospektering har vi gett oss en deadline till januari nästa år. Men i och med den nya ukrainska krisen har vi kommit överens med styrelsen om att vi måste ha viss flexibilitet på gassidan. Om det hjälper oss att snabbt komma bort från ryska projekt kan det vara ett alternativ. Vi tittar på det projekt för projekt, säger han och tillägger att 2025 står som ett definitivt slut på gasen som prospekteringsprojekt.

Som ett exempel på ett gasprojekt som även fortsättningsvis skulle kunna vara aktuellt för Rambøll nämner Hannes Reuter en av gasledningarna som sträcker sig från Tyskland till Danmark.

- Vi skulle kunna omvandla det till transport av väte så fort Baltic Pipe är klart senare i år. Det kommer att finnas tillgänglig kapacitet och befintlig infrastruktur som inte behöver uppgraderas, och den kan användas för transporter till exempel för vätgas mellan Hamburg och Jylland, säger han.

- Med största sannolikhet kommer ett danskt projekt med danska aktörer och med fullt fokus på den gröna omställningen att vara intressant för oss att stödja, säger Reuter.

Ny dansk gas en möjlighet

Det är inte bara på Rambøll som gastemat hamnat högt på agendan på grund av kriget i Ukraina. Även de danska politikerna har diskuterat frågan och klimatminister Dan Jørgensen (S) har meddelat att regeringen utreder vilka gasprojekt det kan vara möjligt att föra fram.

Källa: Rambøll