Skräddarsydda utbildningar för energiföretag

Katrineholms kraftvärmeverk.

Med det ständiga underskottet på utbildade drifttekniker och annan kompetent personal måste energiföretag numera ta ansvar för att utbilda personalen själva. Utbildaren och teknikkonsulten Marklund Solutions har på kort tid skaffat sig en unik position på marknaden genom att skräddarsy utbildningar som passar just kundens egen anläggning och personalbehov.

Sedan starten för e-learning plattformen ”Drifttekniker-Online” för fyra år sedan har över 1900 anställda från över 350 företag använt sig av deras unika utbildningsmaterial för förbränningsanläggningar. Allt från nyanställda som ska utbilda sig till pannoperatörer till långvariga medarbetare som behöver lära sig mer har gått igenom de online- och lärarledda utbildningar som Marklund Solutions erbjuder.

- Vår unika satsning baserad på e-learning har varit väldigt lyckad och om bara ett par år räknar vi med att uppemot 6000 personer har tagit del av våra utbildningar. Vi har nu e-utbildningar inom alla områden som behövs för personal inom energiproduktion, och gör som ett komplement till detta allt fler anläggningsspecifika utbildningar där vi går igenom allt från hur det egna fjärrvärmenätet fungerar till riskutbildningar, säger Patrik Marklund, seniorkonsult på Marklund Solutions.

bild
Med hjälp av filmade online-utbildningar kan personal på energiföretag på ett pedagogiskt och spännande sätt utbilda sig i driftteknik eller vidareutbilda sig om den egna anläggningen. I Marklund Solutions green screen-studio i Västerås skapas lektioner placerade i industrimiljö för att eleverna lättare ska förstå olika tekniska moment.

Både konsulter och utbildare

Även om allt fler numera känner igen företaget Marklund Solutions som utbildare efter att genomfört någon av deras e-learningkurser, sett deras filmer på jobbet eller utbildat sig i någon annan högaktuell specialkunskap så är det ändå som miljö- och teknikkonsulter företaget är mest känt.

Marklund Solutions har sina kontor i Västerås och Halmstad och erbjuder en bred portfölj av tjänster riktade främst mot kunder inom energibranschen. Det är allt från energiverk till sågverk, stålindustri och massa- och pappersindustri och uppdrag åt olika myndigheter. Numera står verksamheten på fyra ben: styrmedel, teknik, drift och underhåll – och sedan 2018: utbildning.

- Det ena ger det andra. Vår erfarenhet av att sedan flera år ha jobbat nära våra kunder som miljö- och teknikkonsulter gör att vi också har en fått en väldigt stark nisch på marknaden när det gäller våra utbildningar. Ofta kan vi företagens anläggningar och deras processer lika bra som kunderna själva, korsbefruktningen gör att vi snabbt kan ge förslag på vad kunden behöver och anpassa utbildningarna just efter deras behov, säger Patrik Marklund.

Skräddarsydda utbildningar

Våren 2022 var det premiär för Marklunds senaste utbildningssatsning, en ny driftutbildning. En 10 månader lång företagsanpassad distansutbildning där personal utan drifterfarenhet utbildas till driftoperatörer samtidigt som de arbetar och får allt som behövs för att klara certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Utbildningen är ett typexempel på hur Marklund Solutions utbildningar går till.

- Vi har helt enkelt byggt upp en helt ny typ av yrkesutbildning anpassad efter företagens egna behov och den skriande brist på kompetent personal som är idag. Idag utbildas under 100 drifttekniker per år via yrkeshögskolorna samtidigt som tusentals går i pension varje år. En helt ohållbar situation som vi kan vara med och lösa med hjälp av våra smidiga och företagsanpassade utbildningar där personal kan utbilda sig samtidigt som de arbetar, säger Patrik Marklund.

bild
Mycket av Marklund Solutions arbete med skräddarsydda utbildningar går ut på att inhämta kunskap från anläggningarna, att fotografera, filma och intervjua. Kontrollrummet på bilden visar styrning av panna och turbin.

Egen filmstudio

Marklund Solutions världsunika e-learning plattform har en rad fördelar gentemot vanlig lärarledd yrkesutbildning. Personalen kan jobba och lära sig företaget medan de utbildas, man slipper resor och övernattningar och sparar på sätt tid och pengar, schemat kan anpassas efter produktionen och innehållet skräddarsys specifikt efter verksamheten. Dessutom är plattformens alla inspelade filmer ett perfekt sätt för de anställda att friska upp sina kunskaper på.

- Filmerna är väldigt uppskattade. Jag har fått höra att många sitter och ser på dem på storbildsteve i kontrollrummen, och det är ju jättekul. Och själv börjar jag bli lite av en tv-kändis i den här världen efter alla filmer jag gjort. Folk hejar och säger att du har ju aldrig träffat mig men jag ser dig ju på jobbet hela tiden, och då blir man ju stolt, säger Patrik Marklund.

Skapar vi-känsla i företaget

Och just när det gäller den så viktiga successionsplaneringen är det allt fler kraft- och värmeföretag som låter Marklund Solutions skapa anläggningsspecifika kurser i allt från vanliga driftproblem, start- och stopp av anläggningar, kemikaliehantering och introduktion från nyanställda. Marklund Solutions besöker företaget, intervjuar personal, dokumenterar, filmar och skapar ett informations- och kurspaket som alla kan ta del av, från kundtjänst till operatörer.

- Själva introduktionen som beskriver företagets verksamhet vill kunden ofta att hela personalen ska ta del av så att alla som jobbar där har en bra känsla för företagets affär. Det bidrar till vi-känslan och gemenskapen och gör även att kommunikationen utåt fungerar bättre i alla led. Den här typen av företagsanpassade kurser är något som kommer mer och mer, säger Patrik Marklund.

bild

Kontakt:

bild
Patrik Marklund,
seniorkonsult, Marklund Solutions.
Tel: 021-40 40 51
www.m-solutions.se