Ryssland ”skar av” gasledningen till Finland

Gasum har under de senaste åren stegvis utvecklat det nordiska gasekosystemet med biogas, flytande naturgas (LNG) och energieffektiv naturgas. Foto: Gasum

Gazprom slutade leverera gas till det finska energibolaget Gasum från och med den 21 maj 2022. Det statliga finska energibolaget Gasum hade på förhand varnat för att det fanns en risk att bolagets gaskontrakt med ryska Gazprom kunde sägas upp.

Och nu visade det sig att förutsägelsen stämde helt.

Ingen fara

I ett uttalande meddelade Gasum att företaget kommer att leverera naturgas under sommarsäsongen till sina kunder från andra källor genom Balticconnector-rörledningen.

- Det är mycket olyckligt att leveransen av naturgas enligt vårt leveransavtal nu har stoppats. Vi har dock förberett oss noggrant för denna situation, och förutsatt att det inte blir några störningar i gasöverföringsnätet, kommer vi att kunna leverera gas till alla våra kunder under de kommande månaderna, säger Mika Wiljanen, vd för Gasum, i det korta tillkännagivandet.

Ville inte betala med rubel

Utan att utveckla det i tillkännagivandet är Gazproms uppsägning av kontraktet relaterat till att Gasum den 17 maj berättade att företaget inte ville betala för gasen i rubel.

Samtidigt som den ryska regeringen har krävt att västerländska gaskunder ska betala för gasleveranser i rubel, har EU-kommissionen varnat för att europeiska företag då kan drabbas av överträdelser av sanktioner. Tidigare har Ryssland stängt av leveranserna till Polen och Bulgarien av samma anledning.

Mera el från Sverige

Inte bara är den ryska gaskranen stängd i Finland. Detsamma gäller strömförsörjningen.

Detta tillkännagavs tidigare i veckan av RAO Nordic, ett dotterbolag till Rysslands statliga energiföretag Inter RAO.

Det finländska nätföretaget Fingrid sa dock att detta inte hotar elförsörjningen i Finland.

Ryssland stod för cirka tio procent av Finlands totala energiförbrukning.

- Bristen på import kan ersättas på elmarknaden genom att importera mer el från Sverige och även delvis med inhemsk produktion, sa Fingrid.

”Tills vidare”

Enligt Fingrid säger RAO Nordic att elförsörjningen till Finland är inställd "tills vidare" på grund av problem med att få betalt för den el som säljs på marknaden.

Fingrid säger att företaget inte är direkt inblandat i betalningen.

Detta är något som hanteras av det paneuropeiska energibolaget Nord Pool. Och det företaget har inte betalat Inter RAO sedan den 6 maj.

 KÄLLA: Reuters.