Fortum backar rejält på grund av Uniper och nedskrivningar i Ryssland

Fortums kolkraftverk i Zabrze som är en industristad i Schlesiens vojvodskap i södra Polen med 177 188 invånare. Zabrze CHP, som togs i drift 2018, är Fortums nyaste anläggning i Polen. Det är en multibränsleanläggning som använder avfallsbränsle (RDF) och kol. Den kan också drivas av biomassa. Foto: Fortum

Riskerna i Ryssland och Uniper drar ner Fortums resultat. Energibolaget Fortum uppvisar som väntat ett minusresultat för årets första kvartal, perioden januari-mars.

Rörelseresultatet före räntor, skatter och avskrivningar ligger drygt 100 miljoner euro på minus, jämfört med nästan 1,5 miljarder euro i fjol samma tid.

Behärskat sätt

I resultatet syns dotterbolaget Unipers svaga resultat under början av året samt nedskrivningarna i Ryssland på över två miljarder euro.

Fortums vd Markus Rauramo säger i delårsrapporten att Fortum fortsätter att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Det sker på ett behärskat sätt, säger han.

De europeiska gaspriserna har stigit till över 200 euro per megawattimme då ingen är helt säker på hur gasleveranserna kommer att fungera i framtiden.

Gaslager kan ge Uniper vinst under slutet av året

Efterfrågan och priset på andra energikällor så som olja, kol och el har ökat. Enligt Fortum har detta orsakat exceptionella utmaningar för hela energisektorn i Europa.

Fortum arbetar nu med att minska, ersätta och förändra användningen av naturgas. Ett led i detta är att Uniper bygger ut sin kapacitet att importera flytande gas i både Rotterdams hamn och Wilhelmshaven i Tyskland.

Om allt detta kan rädda Uniper får framtiden utvisa.