Rotterdams Hamn kan förse Europa med cirka 4,6 miljoner ton vätgas år 2030

Rotterdam är en viktig landningshamn för EU. Till exempel transporteras nu en mängd råolja dagligen med pipeline från Rotterdam till tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, vilket motsvarar 1500 tankfartyg. Det behövs mycket vätgas för att ersätta naturgas, olja och kol. Foto:

Rotterdams hamn, med dess företagskluster och i samarbete med exporterande länder, kan år 2030 förse nordvästra Europa med minst 4,6 miljoner ton vätgas.

Det är betydligt mer än vad som tidigare antagits. Användningen av 4,6 miljoner ton vätgas innebär en CO2-minskning med 46 miljoner ton och ökar därmed Europas energioberoende.

Realistiska planer

Den här mängden vätgas utgör en mängd konkreta projekt och realistiska planer utarbetade av Rotterdams hamnmyndighet som företag och exportländer för närvarande arbetar med.

På uppdrag av ett 70-tal företag och exportländer lämnade Rotterdams hamnmyndighet detta erbjudande till EU-kommissionär Frans Timmermans för att få en flygande start på vätgasekonomin. Planerna och projekten är en konkret gestaltning av de skärpta europeiska ambitionerna: Inom ramen för "RepowerEU" med hänvisning till "Fit for 55" (från 5,6 miljoner ton till 20 miljoner ton), en fyrdubbling av produktion och import av vätgas till synfältet.

Hållbar vätgas

Vätgasen skulle då kunna användas för att säkerställa samhällets hållbarhet, i synnerhet som bränsle och råvara för transport och industri.

- Användningen av hållbar vätgas bidrar väsentligt till de europeiska målen att bekämpa klimatförändringar och att öka Europas energioberoende. Med produktion och import av grönt väte hjälper vi till att forma en hållbar framtid, säger Allard Castelein, VD för Rotterdams hamnmyndighet.

Enligt de 70 parter som stödjer erbjudandet är två ramverk avgörande för att få i gång vätgasekonomin snabbt. Det första villkoret är certifiering av vätgas.

Gasen importeras från länder utanför Europa och måste erkännas som "grönt" här. Det andra villkoret är att minska den ekonomiska klyftan mellan användningen av grå och grön energi och vätgas. För så länge energi från fossila bränslen är billigare än hållbart genererad energi, kommer den senare inte att få den fart den behöver för att nå europeiska mål.

Energibärare

Vätgas är ett alternativ till att använda olja och naturgas som energibärare och råvara som många företag arbetar med vätgasproduktionsprojekt i nordvästra Europa med grön el eller på platser med mer sol och vind.

Länder runt om i världen förbereder sig för denna form av energiförsörjning. Vätgas som produceras i till exempel Latinamerika eller Australien kan fraktas effektivt och i stora mängder till Rotterdam, bearbetas här och transporteras till inlandet.

Pressmeddelande Port of Rotterdam Company