Rockwool kommer att satsa mellan 100–200 miljoner kronor på återuppbyggnad i Ukraina

Efter en raketattack i Kiev. Foto: Wikipedia Common, kredit: Arrikel

Trots planerna på att skicka 100–200 miljoner kronor till Ukraina, håller Rockwool fast vid sitt beslut att stanna i Ryssland.

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Företagsgruppen erbjuder högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Styrelsen för Rockwool kallar nu till en extra bolagsstämma för att få aktieägarnas godkännande av planerna att betala 100–200 miljoner kronor till återuppbyggnadsarbete i Ukraina.

Detta framgår av ett uttalande från bolaget.

Bidrar till återuppbyggnaden

- Efter styrelsens tillkännagivande vid bolagets bolagsstämma nyligen om att Rockwool aktivt kommer att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina, har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas i augusti.

Företagsgruppen vill använda beloppet innan årsstämman nästa år och därför behövs ett extra möte.

- Vi kommer att engagera oss i relevanta projekt och bidra med byggmaterial, know-how och kapital för att stödja återuppbyggnaden, förutsatt att omständigheterna i landet tillåter det.

Hot om förstatligande

Samtidigt står Rockwool fast vid sitt beslut att inte lämna den ryska marknaden, där isoleringstillverkaren har en fabrik. Bolaget bedömer att detta skulle leda till ett omedelbart förstatligande av verksamheten i landet.

- Det är fortfarande vår uppfattning att genom att upprätthålla vår verksamhet gör vi det som är minst bra för den ryska regimen, heter det.

Källa: Rockwool