Finländsk energiexpert: - Man borde satsa på små kärnenheter

Småskalig modulär reaktor (SMR), som bilden visar, är kärnklyvningsreaktor som är mindre än konventionella kärnreaktorer och har en elektrisk effekt upp till 300 megawatt eller en termisk effekt upp till 1000 megawatt. Termen SMR avser endast storlek, kapacitet och moduluppbyggnad, inte reaktortyp eller nukleär process. Bild: Wikipedia Common, kredit: U.S. Government Accountability Office from Washington, DC, United States

- Fennovoimas avskrivna planer på kärnkraft i Pyhäjoki är ingen katastrof för Finlands energiförsörjning. Man borde satsa på små enheter i stället, säger Bertil Brännbacka till nyhetssajten Svenska Yle.

Det går, enligt Brännbacka, att bygga och finansiera små kärnkraftsenheter snabbare och enklare än stora anläggningar.

Bertil Brännbacka har jobbat med energifrågor hela sitt liv. Vindkraft kompletterat med dieselkraftverk och det bör räcka, anser han.

Teknologin har gått långt fram under Bertil Brännbackas tid i branschen. Han var med och byggde upp de två första reaktorerna vid kärnkraftverket i Olkiluoto och tyckte arbetet gick både smidigt och raskt. Att bygga två likadana reaktorer gjorde processen enklare.

Senare i sin energikarriär kom han allt mera i kontakt med förnyelsebara energiformer och doktorerade för tio år sedan på vindkraftsteknologi. Sedan han inledde sin energikarriär har de förnyelsebara energiformerna tagit gigantiska kliv framåt. Och Bertil Brännbackas tilltro till en bred palett av energiformer har bara stärkts efter hand.

Bergvärme

– Det är nog vindkraften som ska stå för en stor del av energiproduktionen. De stora kraftverk som byggs idag står för en stor del av vår behövda energimängd. Sen har vi en enorm potential i geo-energi, bergvärme, som är trygg, billig och fungerar bra i hela landet, säger Brännbacka, till Svenska Yle.

- Men problemet med en stor del av de förnyelsebara energiformerna, är att de producerar som minst på vintern. Solcellerna har blivit en faktor att räkna med också i Finland, men under den mörka och kalla tiden på året blåser det också mindre, samtidigt som elbehovet är som störst.

För att kompensera den uteblivna produktionen om Fennovoima blir obyggt, skulle det ändå behövas 15 sådana dieselkraftverk. Men Fennovoimas produktion hade också varit hälften större än den elimport Finland nyttjar nu i början av maj. Under vintern är behovet av importel fortfarande stort.

Källa: Svenska Yle