Unipers gasreserver höjde resultatet under första kvartalet

Öresundsverket i Sverige. Foto: UNIPER

De senaste tre månaderna har gett det tyska energibolaget ett rejält uppsving, eftersom nedskrivningar i synnerhet av Nord Stream 2 och Unipro har slagit hårt, samtidigt som mer gas i lager har hjälpt Uniper att hålla fast vid tidigare prognostiserade förväntningar.

Det var nog mycket roligare att vara ett gasbolag i slutet av 2021 än det har varit under de tre första månaderna 2022 – speciellt om man har kopplingar till Ryssland. Tyska Uniper själva kallar i alla fall de senaste tre månaderna för "svaga", och det kanske inte kommer som den helt stora överraskningen.

Uniper rapporterar en betydande försäljningsökning och kommer ut ur första kvartalet med en tredubbling av resultatet med 68,7 miljarder euro mot 21,1 miljarder under första kvartalet 2021.