Fennovoima säger upp leveransavtalet med ryska Rosatom

Hanhikivi-1 var ett samarbetsprojekt mellan Fennovoima-konsortiet av finska kraftverk och ett dotterbolag till det ryska statliga kärnkraftsföretaget Rosatom. Foto: Fennovoima.

Fennovoima säger upp leveransavtalet med ryska Rosatom kring kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki i västra Finland. Det nedlagda reaktorprojekt har redan kostat mellan 600 och 700 miljoner euro 

Enligt Fennovoima är orsaken till att avtalet sägs upp de stora förseningarna och oförmågan hos Rosatoms finländska dotterbolag Raos Project att genomföra projektet.

På Borgå Energi ser man Fennovoimas beslut att säga upp avtalet med ryska Rosatom som ett beslut i rätt riktning. Ändå har man inga garantier för att inte behöva punga ut med totalt knappa 12 miljoner euro för ingenting.

En stor del av personalen sägs upp. Huruvida kraftverksbygget kan förverkligas i någon annan form senare vill styrelseordförande Esa Härmälä inte spekulera om.

Kriget ökade riskerna

Fennovoimas vd Joachim Specht säger till tidningen Hufvudstadsbladet, att förseningarna bara ökat de senaste åren. Samtidigt som kriget i Ukraina har ökat riskerna med projektet. Det är Fennovoimas styrelse som fattat beslutet.

Samarbetet med Raos Project har avslutats med omedelbar verkan. Enligt Specht har Raos informerats. Några reaktioner från Raos har man ännu inte fått.

Fennovoimas styrelseordförande Esa Härmälä säger att det inte var det något lättvindigt beslut att bryta avtalet.

– I ett projekt i den här storleksklassen måste man ta hänsyn till många aspekter, och alla beslut tas alltid efter noggrant övervägande. Vi är fullt medvetna om att beslutet har omfattande konsekvenser och vi gör vårt bästa för att hantera dem.

Kriget har raserat grunden för samarbetet

Finlands miljöminister Emma Kari (De gröna) konstaterar att Fennovoima äntligen river upp leveransavtalet med Rosatom.

- Energin har länge varit Putins maktpolitiska instrument. Rysslands brutala krig har till slut raserat grunden för ett samarbete som aldrig borde ha uppstått.

Ryska statsägda Rosatom äger en dryg tredjedel av Fennovoima. Förutom att Rosatom enligt planerna skulle ha byggt kraftverket hade Rosatom också ha stått för en stor del av finansieringen av kraftverket som beräknats kosta mellan 7 och 7,5 miljarder euro.

Redan nu har mellan 600 och 700 miljoner euro plöjts ner i projektet. Enligt Esa Härmälä har Fennovoimas ägare satsat pengar i relation till deras ägarandelar.

Flera av de finländska delägarna, såsom kommuner och företag, har den senaste tiden dragit sig ur, eller försökt dra sig ur projektet. Bygget ligger drygt tio år efter sin ursprungliga tidtabell.

Fakta

Fennovoima

Fennovoima ägs till 64,2 procent av inhemska Voimaosakeyhtiö med Fortum och Outokumpu som stora ägare. Bland ägarna finns också städer och kommuner.

Källa: HBL