Danmarks energiminister: Andra länder kan påverkas av gasstopp från Ryssland

- Det europeiska gassystemet hänger ihop. Det är därför det är viktigt att vi har ett samordnat tillvägagångssätt, sade danske energiministern. Foto: Danska Parlamentet

Enligt Danmarks energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen, arbetar EU för att hjälpa Polen och Bulgarien.

På EU-nivå arbetar man enligt energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen (S) med hur EU-länderna bäst kan hjälpa Polen och Bulgarien som i går förlorade tillgången till rysk gas.

Accepterar inga ryska krav

Dessutom tittar de på vad de kommer att göra från europeisk sida om andra länder stöter på samma gasstopp från Ryssland.

- Det är inte säkert att det här är slutet på det hela. Liknande situationer kan uppstå i andra länder, så länge alla länder har sagt att de inte kommer att acceptera de krav som Ryssland ställer.

-Jag tror att det bara är Ungern som inte berörs än så länge.

- Därför är vi i färd med att förbereda det vi gör, i händelse av en utvidgning av den politik som Putin startade nyligen, säger Dan Jørgensen.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har EU och andra västländer infört sanktioner mot Ryssland.

Inledningsvis svarade ryssarna igen med ett krav att betalningar för gas skulle ske i rysk valuta, rubel och till en viss bank.

Påståendet, som till stor del har avvisats av europeiska köpare. Danska Ørsted har till exempel vägrat att ändra betalningsvillkoren.

Fler kryper till korset

Enligt det amerikanska affärsmediet Bloomberg har minst fyra europeiska köpare av gas betalat i rubel.

Inledningsvis kommer den danska regeringen i EU:s regi att hjälpa Bulgarien och Polen att mildra slaget från bristen på rysk gas.

 - Bulgarien är förmodligen mer sårbart. Det är den danska regeringens ståndpunkt att vi måste hjälpa till att det gå rså bra som vi kan, säger Dan Jørgensen.

Exakt hur detta ska ske nu behöver klargöras på europeisk nivå.

Källa: Danska regeringen