Finland begränsar elimporten från Ryssland – riskbedömning i bakgrunden

Fingrid Oyj är ett finskt publikt aktiebolag som ansvarar för elöverföringen i högspänningsnätet i Finland. Fingrids rikstäckande elnät är en integrerad del av kraftsystemet i Finland. Foto: Fingrid OyJ

Systemoperatören Fingrid minskar sin elöverföringskapacitet från Ryssland till Finland.

Ledande finländska nätbolaget Fingrid börjar snaert begränsa elimporten från Ryssland. Fingrid kommer att begränsa elöverföringskapaciteten från Ryssland från nuvarande 1 300 megawatt till 900 megawatt. Exportkapaciteten från Finland till Ryssland förblir oförändrad på 320 megawatt. Begränsningen träder i kraft den 24 april klockan ett.

Enligt Fingrids pressmeddelande baseras beslutet på en bedömning av riskerna för elsystemet i den ”förändrade internationella situationen”.

Fingrids vd Reima Päivinen klargjorde för Helsingin Sanomat att detta innebär möjliga försök att påverka Ryssland mitt i Finlands Nato-ansökningsprocess.

Han specificerade inte vilken typ av hävstång som kan vara inblandad.

Säkerställa driftsäkerhet

– Det här hänger ihop om någon utifrån vill destabilisera det finska elsystemet. Beslutet är avsett att säkerställa systemets driftsäkerhet, säger Päivinen till HS.

Dessutom kommer Fingrid att begränsa överföringskapaciteten för ryska förbindelser under driftsättningstesten av Olkiluoto 3. Enligt Fingrid kommer importkapaciteten av ryska transmissionsförbindelser att begränsas till noll när tester genomförs i Olkiluoto 3-anläggningen, i samband med vilka kraftverket kopplas bort från nätet med en kapacitet på minst 900 megawatt.

Enligt Fingrid kommer överföringskapaciteten för andra gränsöverskridande överföringsförbindelser att förbli oförändrade.

Fingrids hemsida visar läget för den finländska elproduktionen och export- och importvolymerna av el i nästan realtid. Den visar att 397 megawatt el importerades från Ryssland till Finland på fredagseftermiddagen. Samtidigt producerades 7 619 megawatt el i Finland.